Building Information Modelling

Optimitzem els fluxes de treball de la Companyia gràcies a la tecnologia Building Information Modeling. Utilitzant les eines més innovadores i desenvolupant software propis aconseguim un tractament àgil i coherent de la informació, des del càlcul i disseny de tots els components fins a la generació de la documentació gràfica del projecte. Al estar els diferents equips d’arquitectes i enginyers coordinats entre si, aconseguim un augment de la qualitat que repercuteix en totes les fases de disseny i construcció de projecte. El desenvolupament d’eines pròpies ens permet adequar-nos a les necessitats de cada projecte.