Enginyeria del Foc

Els estudis d’enginyeria del Foc basats en prestacions permeten analitzar, gràcies a les teories de la Dinàmica Computacional de Fluids i de la Termodinàmica, el comportament real que tindrà un incendi, determinant així la resposta mecànica que tindrà l’estructura durant el desenvolupament del mateix. Un aspecte determinant per a la realització d’aquest tipus d’estudis és l’anàlisi de risc de manera probabilística (P.R.A)

De forma complementària, també estudiem l’evacuació de manera probabilística en situació d’incendi a partir de funcions de densitat de probabilitat, complementant amb distribucions de màxim i les teories de la Dinàmica Computacional de Fluids.