MISSIÓ

BAC ECG es una empresa internacional de serveis integrals d’enginyeria que opera a través del coneixement dels seus professionals, que inverteix de forma activa en procediments tècnics i de gestió, i produeix serveis de valor afegit als seus clients.

VISIÓ

BAC ECG vol reforçar la seva posició en el sector de serveis integrals d’enginyeria, aportant solucions amb garantia de qualitat, amb treball eficient, responsable i respectuós amb les persones i el medi ambient, per respondre amb èxit a les necessitats dels nostres clients i mercats.

VALORS

  • Responsabilitat individual
  • Treball en equip
  • Compromís de millora
  • Responsabilitat empresarial
  • Respecte als nostres clients i col·laboradors
  • Respecte pel medi ambient
  • Compliment de la legislació vigent
  • Orientació a la satisfacció del client
  • Actuar amb integritat i ètica en el desenvolupament del nostre treball