Hangar per avions

Sector: Edificació
Client: Ministeri de Defensa
Anys: 2009 – en construcció
Descripció: Disseny de l’estructura i arquitectura per a un nou hangar de l’exèrcit algerí. La complexitat del projecte resideix en la seva geometria, que està dominada per un gran pòrtic longitudinal amb llums de fina a 168 metres i una alçada de 46 metres, resolt amb una encavallada de fins 12 metres de canto en la que recolza l’encavallada transversal de coberta amb llums de fins a 96 metres de canto variable d’entre 3 i 4 metres.

Un altre punta destacar és l’alta activitat sísmica a considerar en el disseny degut a la zona on s’ubica.