Iniciativa privada Autopista Costanera central, estudis fase II

Sector: Transports
Client: OHL
Anys: 2014 – en execució
Descripció: BAC es troba actualment redactant l’avantprojecte avançat de la iniciativa privada de l’Autopista de la Costanera Central, el qual contempla els treballs d’enginyeria necessaris previs a la licitació de la concessió.

El projecte té com a principal objectiu la solució dels problemes de trànsit rodat entre el sector Sud Orient (zones de La Florida, Puente Alto, Pirque i San José de Maipo) i les zones contigües al traçat del vial (Peñalolén, Macul, San Joaquín, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda), amb la zona cèntrica i ponent de Santiago de Xile.

Per a això, aquest projecte planteja l’extensió de l’Autopista Costanera Central cap a l’interior de la ciutat fins a la seva connexió amb la futura Américo Vespucio Oriente, que amb l’Autopista Central i la del Sol permetran un trànsit més fluid per qualsevol punt de la ciutat.

La longitud del traçat és d’uns 21,6 km aproximadament.

 CostaneraCentral

Projecte Construcció Vial Pie Andino. Tram: Av. Eyzaguirre - AV. Domingo Tocornal

Sector: Transports
Client: Servicio de vivienda y urbanismo (SERVIU)
Anys: 2013 – 2014
Descripció: El projecte consisteix en ampliar l’espai actual de l’avinguda Pie Andino, materialitzant una doble calçada des del carrer Eyzaguirre fins a l’avinguda Domingo Tocornal, zona de confluència amb l’avinguda México a la zona de Puente Alto, millorant d’aquesta manera la seva connectivitat.

 

Per les seves característiques, el projecte involucra activitats que apliquen a diferents especialitats com són l’enginyeria civil (mecànica de sòls, hidràulica, vial), estructural, de transport, electricitat i disseny urbà.

Projecte d’habilitació del corredor de transport públic Anillo Intermedio. Trams 2 i 3

Sector: Transports
Client: Servicio de vivienda y urbanismo (SERVIU)
Anys: 2013 – 2014
Descripció: El projecte apunta a optimitzar la capacitat actual de l’eix que conformen Las Rejas Norte i l’Av. Sergio Valdovino des del punt de vista de millorar les facilitats de transport públic de la forma més harmònica possible. L’anterior, porta coma conseqüència una contribució en la millora   de la qualitat de vida dels residents i usuaris del sistema; al disminuir els temps que habitualment dediquen als viatges que realitzen diàriament.

En aquest sentit, l’estudi no nomes se centra en desenvolupar una enginyeria de detall per a les especialitats directament relacionades (vial i trànsit), sinó que també s’acompanyen per altres com el disseny urbà, l’enllumenat, sanejament d’aigües de pluja, etc, que en el seu conjunt, a més de conformar un perfil de corredor de busos exclusiu i segregat dels vehicles particulars, conforma espais pel trànsit de vianants i el paisatgisme d’àrees verdes, de manera segura i seguint els estàndards que una intervenció d’aquesta magnitud requereix.

L’eix en estudi es troba emplaçat en el sector Nor-Poniente de Santiago, amb una longitud aproximada de 2,5 km.

Construcció eix Sargent Menadier: tram Av. Santa Rosa – Av. Concha i Toro

Sector: Transports
Client: Servicio de vivienda y urbanismo (SERVIU)
Anys: 2013 – 2014
Descripció: El projecte consisteix en donar continuïtat a l’eix Sargento Menadier des de l’avinguda Santa Rosa per ponent fins a l’avinguda Concha i Toro per orient, mitjançant un perfil de doble calçada, connectant trams que estan actualment interromputs, considerant apertures de nous trams de carrer, ampliacions de secció, un pont sobre l’Autopista Acceso Sur a Santiago i un viaducte que travessa una zona de cantera. La longitud total del projecte és d’aproximadament 5 km.

Destaquen en el projecte el desenvolupament de dues estructures, un viaducte de 194 m de longitud i un pont de 55 m, necessaris per salvar una zona de cantera i l’Autopista Acceso Sur a Santiago, respectivament.

El projecte considera l’elaboració d’una sèrie de sub projectes associats a cadascuna de les especialitats necessàries per donar obertura, connectivitat i ampliar les seccions existents de l’eix dins el que destaca els projecte de canvi de serveis, senyalitació, enllumenat, pavimentació, disseny geomètric, paisatgisme, etc.

Projecte Parc fluvial Padre Renato Poblete

Sector: Transports
Client: Ministerio de Obras Públicas
Anys: 2011 – 2012
Descripció: El projecte del Parc Fluvial Padre Renato Poblete, és un projecte emblemàtic per a la ciutat de Santiago, que persegueix apropar el Riu Mapocho a la societat mitjançant la construcció d’un gran parc urbà el qual s’articula al voltant d’un braç artificial del Riu.

La participació de l’equip de BAC s’ha centrat en l’enginyeria de detall de Parc, destacant algunes obres hidràuliques singulars com són el disseny de preses inflables en el llit del Riu Mapocho, obres de derivació cap el braç del Riu a l’interior del Parc i obres de retorn de l’aigua al Riu. Els treballs d’enginyeria s’han complementat amb el disseny de tots els equipaments

Engineering project. Improvement of public transport corridor, San Pablo. Sections 1 and 2

Sector: Transports
Client: Servicio de vivienda y urbanismo (SERVIU)
Anys: 2013 – 2014
Descripció: El projecte consisteix en el desenvolupament de l’enginyeria de detall de les especialitats requerides per a la complerta habilitació d’un corredor de transport públic a l’avinguda San Pablo, en el tram comprès entre el carrer Antonio Ebner per orient i l’Autopista Américo Vespucio per ponent, amb una longitud aproximada de 8,3 km i travessant tres zones del Gran Santiago.

 

Per les seves característiques, el projecte involucra activitats que apliquen a diverses disciplines de l’enginyeria civil (mecànica de sòls, hidràulica, vial), estructural, de transport, electricitat i disseny urbà.

L’eix en estudi es troba emplaçat en el sector Nord-Ponent de Santiago, amb una longitud aproximada de 2,5 km.