Estudis i dissenys requerits per a la construcció del pont peatonal al municipi de Ricaurte

Sector Transports
Client Fondo Nacional de Desarrollo – FONADE
Anys: 2013 – 2014
Descripció Elaboració dels dissenys i estudis tècnics requerits per a la construcció del pont peatonal al “bajo Nembi” al municipi de Ricaurte departament de Nariño. És un pont a zona rural amb una longitud aproximada de 58m i amplada de taulell de 2,55m, el seu disseny es va contemplar en estructura metàl·lica.

Es van desenvolupar les següents activitats: aixecament topogràfic i batimetria, preses de camp i assajos de laboratori, estudi geotècnic per a ponts, disseny estructural per a ponts, estudis hidràulics, hidrològics i de soscavació.

Dissenys i estudis tècnics requerits per a la construcció del pont vehicular sobre el riu Garagoa

Sector Transports
Client Fondo Nacional de Desarrollo – FONADE
Anys: 2013 – 2014
Descripció Es va dur a terme l’elaboració de dissenys i estudis tècnics requerits per a la construcció del pont vehicular sobre el riu Garagoa que uneix els municipis de Chinavita i Pachavita. És un pont a una zona rural d’alta dificultat d’accés amb una longitud aproximada de 38m, una amplada de carril de 3,5m i vorera per un cantó de 1,8m en concret.

Les principals activitats a desenvolupar-se són: aixecament topogràfic i batimetria, pre-disseny geomètric, preses de camp i assajos de laboratori, estudi geotècnic per a ponts, disseny estructur5al per a ponts, estudis hidràulics, hidrològics i de soscavació.

Dissenys i estudis tècnics requerits per a la construcció del pont vehicular sobre el riu Moniquirá

Sector Transports
Client Fondo Nacional de Desarrollo – FONADE
Anys: 2013 – 2014
Descripció Es va dur a terme l’elaboració de dissenys i estudis tècnics requerits per a la construcció del pont vehicular sobre el riu Moniquirá que uneix el centre del municipi amb el barri La Aurora sobre la carrera 4 carrer 17.

És un pont a una zona urbana amb una longitud aproximada de 35m, una amplada de carril de 5m i vorera per un cantó de 1,5m, en concret.

Les principals activitats a desenvolupar-se són: aixecament topogràfic i batimetria, pre-disseny geomètric, preses de camp i assajos de laboratori, estudi geotècnic per a ponts, disseny estructural per a ponts, estudis hidràulics, hidrològics i de soscavació.

Estudis i dissenys per a la rehabilitació i la millora dels trams vials Astilleros – Aguálasa i Santa Rosa

Sector: Transports
Client: Fondo Nacional de Desarrollo – FONADE
Anys: 2013
Descripció Estudis i dissenys en enginyeria de detall per a la millora de 15,6km de via a la carretera Astilleros – Tibú, estudiant la viabilitat de fer la via amb especificacions mínimes donades a la Llei 105 de 1993.

Les principals activitats són les següents: Topografia, disseny geomètric, disseny de paviments, disseny hidràulic, estudis de trànsit i assajos de laboratori.

Dissenys i estudis tècnics requerits per a la construcció de la via urbana ubicada al barri de la Independencia

Sector: Transports
Client: Fondo Nacional de Desarrollo – FONADE
Anys: 2013 – 2014
Descripció: Elaboració dels dissenys i estudis tècnics requerits per a la construcció ubicada a la carrera 60B entre les diagonals 9A i 8, a la part urbana barri La Independencia del municipi de Buenaventura. Es completa una meta física de 94m.

Les principals activitats a desenvolupar són: Topografia, preses de camp i assajos de laboratori, disseny geomètric i dissenys per a la estructura del paviment, recomanació de xarxes i inventari de xarxes de serveis públics, drenatges de la via i observacions relacionades amb el box coulvert ubicat a la part baixa.

Dissenys i estudis tècnics requerits per a la construcció de la via urbana ubicada al municipi de Dagua al Valle de Cauca

Sector: Transports
Client: Fondo Nacional de Desarrollo – FONADE
Anys: 2013 – 2014
Descripció: Elaboració dels dissenys i estudis tècnics requerits per a la construcció ubicada a la carrera 8 entre la Calle 7 i Calle 8, millores Queremal del municipi de Dagua. Es completa una meta física de 84m.

Les principals activitats a desenvolupar són: Topografia, preses de camp i assajos de laboratori, disseny geomètric i dissenys per a la estructura del paviment, inventari de xarxes de serveis públics, estudis de drenatges de la via.

Dissenys i estudis tècnics requerits per a la construcció del pont peatonal en el sector La Lorena Alta, Lorena Baja i Platanillal

Sector: Transports
Client: Fondo Nacional de Desarrollo – FONADE
Anys: 2013 – 2014
Descripció: El lloc visitat requereix un pont que permeti la comunicació a les veredes, principalment per a les poblacions de Platanillal, Lorena Lata i Lorena Baja, Potosí, La Flor i la Floresta. Adicionalment, la construcció d’aquest pont peatonal permetrà el trànsit de forma segura i millorarà les activitats econòmiques de la comunitat.

Les principals activitats a desenvolupar són: Topografia, disseny hidràulic estudis de geotècnia i disseny estructural.

Estudis i dissenys per a la rehabilitació i millora del tram vial Sáchica – la Candelaria

Sector: Transports
Client: Fondo Nacional de Desarrollo – FONADE
Anys: 2013 – 2014
Descripció Estudis i dissenys per a la rehabilitació i millora del tram vial Sáchica – la Candelaria (14km), departament de Boyacá.

Aquest projecte pretén impulsar el turisme en aquests dos municipis i connectar-los, creant una via alterna que pot ser utilitzada per arribar a Cundinamarca des de Sáchica.

Les principals activitats a desenvolupar són les següents: Topografia, disseny geomètric, disseny de paviments, disseny hidràulic, estudis de trànsit i assajos de laboratori.