Terminal de Contenidors de Moín TCM

Sector: Transports
Client: Consejo Nacional de Concesiones de Costa Rica
Anys: 2013 – en curso
Descripció: Supervisió del disseny, execució de les obres i equipament de la Concesió d’obra pública amb servei públic pel disseny, finançament, construcció, operació i manteniment de la Terminal de Contenidos de Moín TCM.

Supervisar el disseny de la totalitat de les obres i el seu equipament (fases 2A, 2B i 3) i l’execució de les obres i equipament de la nova Terminal de Contenidors de Moín, Limón, en la fase 2A.

L’abast dels serveis comprèn des de la supervisió del disseny, revisió de l’expedient tècnic (en la seva totalitat) i la supervisió de les obres d’equipament fins a la recepció final de les mateixes.