Universitat Sassou N’Guesso, Congo

Sector: Edificació
Client: UNICON Development
Anys: 2010 – en execució
Descripció:

 

La Université Denis Sassuou NGuesso és un complex universitari a Brazzaville, a la República del Congo. Es tracta de la construcció de 25 edificis destinats tant a la docència com a serveis complementaris. El projecte es divideix en sis sets. El set 1 es compon de les residències per a professors i alumnes. El set 2 recull els edificis esportius: estadi, centre esportiu i complex de piscines. Deu facultats diferents componen els sets 3 i 4, tot i que cap destacar que la configuració arquitectònica de totes elles és molt semblant. El set 5 són els edificis emblemàtics de la universitat. Per últim, el set 6 recull els edificis de serveix: manteniment, policia, bombers, centre de salut, casa del rector i accés principal.

Adaptant-nos a les necessitats i capacitats tècniques de l’entorn, tots els edificis s’han resolt mitjançant estructura de formigó, amb forjats unidireccionals de bigueta i revoltó. Per augmentar la productivitat s’han semi prefabricat tant les biguetes com les bigues principals. Els gruixos del forjat varien entre 22+4cm i 25+5cm, en funció de les llums del projecte.

En general, els edificis presenten retícules octogonals i llums entre pilars de 5 a 7 metres.

Destaquen per la seva singularitat les cobertes de l’Sport Center i el Water Sports. Es tracta de grans pòrtics de bigues de formigó posttesades, amb llums de 44 i 47,5 metres.