ASSAIG DE RESISTÈNCIA A L’IMPACTE DE COS TOU

Augmenta de manera significativa la realització d’aquest tipus d’assaig per garantir la seguretat dels usuaris

L’assaig de resistència a l’impacte de cos tou en baranes, és potser un dels assajos que més expectació creen en una obra, segurament deguda a la seva espectacularitat. És un tipus d’assaig que es realitza seguint els criteris aplicables in situ de la norma UNE 85238:91 (Baranes, Mètodes d’assaig). L’assaig té una funció molt Important a nivell de seguretat ja que simula l’impacte o xoc d’una persona contra la barana, aquesta, ha de suportar l’impacte protegint a l’individu davant d’una possible caiguda.

El funcionament consisteixen en sotmetre la barana a l’acció de xoc representat per la caiguda perpendicular d’un cos tou (simulació mitjançant sac ple de microesferes) a una alçada de 1,2m del punt d’impacte, de forma sensiblement esfèrica, i d’un pes de 50kg, generant una força en el moment de l’impacte de 600J just al centre de farciment de la barana, podent ser de vidre, barres d’acer, fusta, etc. A nivell conceptual s’utilitza el principi de conservació de l’energia mecànica, en la transformació d’energia potencial en energia cinètica quan es genera l’impacte.

L'assaig té una funció molt Important a nivell de seguretat ja que simula l'impacte o xoc d'una persona contra la barana

Segons especifica la norma, un cop impactat (i evitant un segon impacte causat pel rebot), no han caure trossos o elements que puguin provocar ferides a persones que es troben a l’exterior, i haurà impedir el pas d’un cos hexagonal de 250x180mm . Les diferents tipologies de baranes fan que el resultat de l’assaig sigui positiu o negatiu depenent de múltiples factors, com ara: composicions de la barana, materials utilitzats, fixacions de la barana, execució de la mateixa, etc.

Aquest assaig es realitza també en finestres, portes i altres elements, però són altres les normatives utilitzades i se sol realitzar en laboratori o en fàbrica.