Aviso legal

Dades registrals i generals

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, S.L., es una societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tomo 44110, foli 195, fulla número B-447248 amb C.I.F. nº B-66113457. Les nostres dades de contacte son les següents: Domicili: Carrer Àvila, 138, 3ªplanta, 08018 Barcelona, Telèfon: 932244370, Correu Electrònic: info@bacecg.com

Objecte i contingut de la web

Els continguts de la present Web tenen caràcter merament informatiu, no constituint de cap manera un mitja o servei d’assessorament o una alternativa al mateix, sent responsabilitat exclusiva de l´Usuari la utilització o la pressa de decisions en base als mateixos.

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, no serà en cap cas responsable dels s errors u omissions que pugessin existir en la informació facilitada. Tampoc dels danys i perjudicis que pugessin derivar-se de virus i elements danys, intromissions il·legítimes i/o de l’ús que facin a la Web, ja que l´Usuari te que ser  conscient que les mesures de seguretat a Internet no son inexpugnables.

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avis el contingut de la web, el present Aviso Legal i qualsevol advertència legal especifica, així com les condicions d´ us o la política de privacitat que puguin resultar aplicables a la present web.

Propietat intel·lectual

Queden reservades a favor de BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, tots els drets sobre els seus continguts del Lloc Web, disseny gràfic, marques, gràfics, fotografies, vídeos, codis font, articles, textos, així com els altres continguts d´aquesta Web.

Xarxes socials

Posem en coneixement que estem presents en Xarxes Socials. El tractament de les dades que es realitzi de les persones que es facin n seguidores (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les Xarxes Socials) de la pàgina oficial de BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, a les xarxes socials, es regirà por aquest apartat, així com por aquelles Condicions d´us, polítiques de privacitat y altres normatives d’accés, us i similars que pertanyin a la xarxa social que correspongui, de les quals l´ usuari de las Xarxes Socials, ja haurà acceptat.

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, tractarà les seves dades amb les finalitats d´administrar correctament la seva presència a la xarxa social que correspongui, informant d´ activitats, productes o serveis de BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, o de tercers que puguin estar relacionats amb la nostra activitat així com per qualsevol altre  finalitat que les normatives de las Xarxes Socials pugin permetre.

Llei aplicable

La present Advertència Legal es regeix per la normativa estatal aplicable.