1_Puente-Rande

BAC encara la fase final de la inspecció i el control de qualitat de l’estructura metàl·lica de l’ampliació del “Puente Rande”

BAC encara la fase final de la inspecció i el control de qualitat de l’estructura metàl·lica en l’obra d’ampliació del Puente Rande a l’AP9 sobre la Ría de Vigo. Addicionalment al projecte de l’ampliació, s’ha analitzat la validesa l’estructura del pont i la seva adaptació a la normativa actual.

Els treballs realitzats per BAC, iniciats a l’agost de 2016, entren ara en la seva fase final, essent aquesta de gran complexitat tècnica degut a la singularitat del projecte constructiu, el primer d’aquestes característiques a Espanya.

L’objecte del contracte és de l’augmentar la capacitat del trànsit que circula pel pont mitjançant una solució d’ampliació que permet incorporar dos carrils, un per sentit, la construcció del qual es pot fer sense afectar al trànsit existent.

Aquesta ampliació s’aconsegueix unint cadascuna de les bandes exteriors de les pilones principals i la distància necessària per salvar l’ample del fust, un nou taulell mixt  que es recolza en l’existent mitjançant una estructura triangular, y es sustenta mitjançant un sistema d’afinadament anàleg a l’actual ancorat en la coronació de les pilones mitjançant un caixó metàl·lic o “pescante”

Per a la realització d’aquests treballs, BAC ha comptat amb un equip format per un coordinador  amb una àmplia experiència en projectes similars, certificat com Enginyer Internacional de Soldadura (IWE) i Nivell 3 en Inspecció de Construccions Soldades; així com diversos inspectors especialitzats en Assajos No Destructius que desenvolupen els treballs tant en obra com en els diversos tallers, repartits per tot el territori nacional, en la fase de prefabricació

Para la realización de estos trabajos BAC ha contado con un equipo formado por  un coordinador con amplia experiencia en proyectos similares, certificado como Ingeniero Internacional de Soldadura (IWE) y Nivel 3 en Inspección de Construcciones Soldadas, así como diversos inspectores especializados en Ensayos No Destructivos que desarrollan los trabajos tanto en obra como en los talleres en la fase de prefabricación repartidos por diferentes puntos del territorio nacional.

Dades tècniques:

  • Longitud total: 706m
  • Llum principal: 400 m
  • Ampliació: 2 x 6.65 m

Compartir: