CMuñoz-ACHE-Congress

BAC Engineering Consultancy Group participa al programa europeu PRACE

El programa PRACE-SHAPE, subvencionat en part gràcies al marc europeu Horizonte 2020, té per objectiu apropar las capacitats i avantatges de la computació d’altes prestacions (HPC) i els centres de supercomputació a petites i mitjanes empreses per a la millora de la ciència i la tècnica. PRACE busca realitzar aquesta missió oferint recursos i serveis de computació i gestió de dades de classe mundial a través d’un procés de revisió per pars.

Aquesta participació, durant els anys 2016 i 2017, ha permès dur a terme el projecte d’investigació titulat “Numerical Simulation of Accidental Fires with a Spillage of Oil in Large Buildings”.

Aquest projecte, dirigit per Carles Muñoz, director del departament d’enginyeria del foc i vent de l’empresa, ha permès incrementar el coneixement en el camp de l’enginyeria del foc, i més concretament, en les simulacions computacionals del foc de combustibles líquids en grans complexos industrials. Aquest projecte s’ha pogut dur a terme gràcies també a la intensa col·laboració de l’equip tècnic del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS).

Podeu consultar el projecte realitzat al següent enllaç:

http://www.prace-ri.eu/shape-white-papers/

 

Compartir: