Rehabend-2018

BAC participa al VII Congrés Euro-Americà REHABEND 2018

Aquest més de maig s’ha organitzat a Càceres el VII Congrés Euro-Americà REHABEND 2018 sobre “Patologia de la Construcció, Tecnologia de la Rehabilitació i Gestió del Patrimoni, on BAC ha participat amb una de les ponències que s’han realitzat.

Sota el títol: “Rehabilitació estructural de la columnata de la Sala dels Passos Perduts del Parlament de les Illes Balears” la ponència que es va presentar era un document que reflectia l’estudi i proposta del departament d’Edificació de BAC en el desenvolupament dels anàlisis estructurals previs a la intervenció de rehabilitació. Aquesta proposta s’ha materialitzat, en primer lloc, mitjançant l’anàlisi numèric estructural dels processos previs a l’entrada en càrrega d’unes columnes substituïdes anteriorment. Seguidament, s’ha procedit a l’anàlisi numèric estructural dels processo d’entrada en càrrega de les columnes substituïdes en una segona intervenció.

Com a conseqüència d’aquests anàlisis, es dedueixen les pautes a seguir en el procés d’intervenció i rehabilitació estructural, per complir escrupolosament amb els assajos i limitacions mil·limètriques de deformació i conèixer com treballa el conjunt.

Amb aquesta ponència, s’ha volgut demostrar la importància dels estudis de diagnosi previs a la intervenció de rehabilitació, ja sigui mitjançant la presa de dades, assajos, cales o, com en el cas que BAC ha mostrat en la seva ponència, mitjançant l’anàlisi numèric estructural, amb l’objectiu de conèixer el comportament d’un edifici històric i , així, agilitzar la intervenció i evitar danys estructurals a posteriori. D’igual manera, s’estableixen els requisits d’intervenció que  han estat, en l’exemple que s’ha presentat, de control escrupolós i mil·limètric de la deformació, tractant-se la intervenció d’un treball de precisió.

Diploma-BAC
Compartir: