Grupo-AUTOBIM

BAC col·labora en el projecte AUTO-BIM desenvolupant un robot autònom per a l’adquisició de dades

El projecte AUTO-BIM permetrà sistematitzar el control de qualitat en obres d’edificació

Emmarcat dins el programa “Retos-Colaboración 2016” el consorci del projecte liderat per

VIAS y Construcciones el completen BAC Engineering Consultancy Group, el Grup de GEOtecnologia Aplicada de la Universitat de Vigo, Aplitop, ApliCAD, el Grup d’Investigació TIDOP de la Universitat de Salamanca i AIMEN Centro Tecnológico.

El principal objectiu del projecte AUTO-BIM “Nova tecnologia de captura de dades en entorns interiors i algoritmes de processament per a la integració BIM” és crear i validar una nova metodologia per a l’adquisició, processat i gestió de dades espacials tridimensionals en espais interiors sense cobertura GNSS (sistema global d’investigació per satèl·lit), a través d’un robot mòbil autònom.

Aquestes dades s’obtindran de manera automatitzada com núvols de punts tridimensionals i es transformaran en entitats geomètriques i s’integraran en model d’informació estandarditzats BIM

(Building Information Modelling), que permetran gestionar el cicle de vida dels projectes d’edificació. Aquestes dades 3D s’obtindran gràcies a un escàner làser que s’instal·larà al robot.

D’aquesta manera, el que es pretén, és aconseguir una reducció de temps i una sistematització i millora global en el replanteig i control de qualitat de les edificacions, informatitzant el procés de seguiment i d’evolució de l’obra i detectant possibles desviacions. Això es traduirà en una reducció de costos, una agilització de les obres d’edificació i en una millora de la qualitat.

AUTOBIM-sesión-trabajo

Principals innovacions

Fins a la data aquests treballs es realitzen de forma manual i requereixen personal especialitzat.

A més, millorarà la qualitat de les edificacions i simplificarà els controls , reduint temps.

Aquesta millora s’aconseguirà gràcies a la robotització del procés d’adquisició de dades 3D en obres, la informatització del tractament, la gestió de dades pel control de qualitat i l’actualització documental mitjançant la integració de les dades en models BIM de gestió del cicle de vida de les obres d’edificació.

Col·laboració intersectorial

El projecte AUTO-BIM, amb un pressupost total de 994.000€ i una durada de 30 mesos s’emmarca dins del Programa “Retos Colaboración 2016” del Ministeri d’Econòmica, Indústria i Competitivitat.

BAC Engineering Consultancy Group serà el principal encarregat de la Tecnologia BIM dins del control de qualitat, definint i validant els paràmetres necessaris a implementar i determinant els criteris d’acceptació i/o rebuig de les geometries obtingudes amb el robot.

També integraran el consorci el Grup de Geotecnologia Aplicada de la Universitat de Vigo, encarregats de dissenyar un software d’assistència a la presa de dades; Aplitop, com expert en el tractament de núvols de punts, que s’encarregaran del seu filtrat, alineament i referenciació; ApliCAD, junt amb el Grup d’Investigació TIDOP de la Universitat de Salamanca, tractaran els núvols de punts ja tractats i desenvoluparan algoritmes pel seu posterior tractament i adaptació cap a models BIM; i per finalitzar AIMEN Centro Tecnológico que serà l’encarregat de desenvolupar el sistema robotitzat autònom.

participantes-y-financiación
Compartir: