Barcelona_Parc_Joan_Miro

BAC realitza l’auscultació de l’escultura “Dona i Ocell” de Joan Miró

El departament d’auscultació de BAC acaba de finalitzar els treballs d’auscultació de l’escultura “Dona i Ocell” de Joan Miró, situada al parc Joan Miró de Barcelona.

Els treballs han estat encarregats per la UTE responsable de realitzar les actuacions projectades que contemplen la construcció d’un centre de neteja consistent en un edifici de dues plantes sota rasant més una sobre rasant. Durant l’execució de l’edifici s’han executat pantalles perimetrals així com la posterior excavació i enderrocament d’una estructura ja existent.

La monitorització ha estat necessària durant l’execució estructural de l’obra ja que és la més pròxima a l’escultura auscultada.

 

Esquema de col·locació dels mini prismes de seguiment controlats mitjançant una estació topogràfica

Els treballs es van iniciar al maig de 2016 i han finalitzat al setembre de 2017. Durant l’execució de les obres, l’Ajuntament de Barcelona ha procedit a realitzar operacions de manteniment i restauració de l’escultura

Compartir: