BAC s’acredita com EC PCA per al mesurament d’aïllaments acústics

Amb l'habilitació com a com a entitat col·laboradora, es pretén garantir la qualitat dels tècnics i de les empreses dedicades al mesurament i l'avaluació de la contaminació acústica

BAC ha aconseguit l’acreditació com a entitat de control en l’àmbit de la prevenció de la contaminació acústica (EC-PCA), de la Generalitat de Catalunya, en el camp “mesurament de la Qualitat acústica de l’edificació (QE)” i els següents subcamps:

  • Mesurament d’aïllament acústic a soroll aeri entre locals
  • Mesurament acústic a soroll d’impactes
  • Mesurament d’aïllament acústic al soroll aeri per a façanes.

Amb l’habilitació com a entitat col·laboradora, es pretén garantir la qualitat dels tècnics i de les empreses dedicades al mesurament i l’avaluació de la contaminació acústica, havent de complir uns requisits organitzatius i de qualitat, així com uns requisits tècnics respecte al personal i la disponibilitat d’equips.

El Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el desenvolupament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, crea la figura d’entitats de prevenció de la contaminació acústica com a entitats col·laboradores de l’Administració.

Compartir: