declare-climate-biodiversity

BAC S’ADHEREIX A LA DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMÀTIC I BIODIVERSITAT

BAC s'adhereix a la declaració d'emergència climàtic i biodiversitat promoguda conjuntament per l'Enginyeries més prestigioses del Regne Unit.

Creiem fermament que l'aportació dels nostres professionals en tots els projectes i actuacions pot contribuir a reduir les emissions de CO2 del sector de la construcció.

https://www.structuralengineersdeclare.com/
Compartir: