Trabajo-de-campo-caudales-ambientales-web

Cabals ambientals, una urgència per als nostres rius

Des de BAC, juntament amb Sorelló i Engisic estem realitzant un estudi per a determinar el cabal circulant òptim i millorar la diversitat biològica i d'hàbitats de diferents trams de rius catalans, projecte dirigit per la Agència Catalana de l’Aigua

Els rius són ecosistemes en els quals gran varietat d’éssers vius desenvolupen els seus cicles vitals. En els rius podem trobar peixos, però també larves d’insectes, mol·luscos com les cloïsses o caragols d’aigua dolça, ocells, mamífers com les llúdries o amfibis com les granotes i els tritons. També diferents tipus de plantes i algues adaptades a viure en aquest ambient.

Els diferents organismes que habiten els rius tenen necessitats particulars de substrat (fons arenosos, fons pedregosos…) i de cabal, és a dir de quantitat d’aigua i la seva velocitat, per a poder desenvolupar els seus cicles de vida. La combinació de tipus de substrats i quantitat i velocitat d’aigua és el que anomenem hàbitats i aquests hàbitats condicionen quines espècies ens podrem trobar en un tram de riu. Per exemple, les truites necessiten corrents ràpids, fredes i substrats pedregosos per a poder capturar a les seves preses i poder posar els seus ous. Per contra, les carpes prefereixen aigües més tranquil·les i fons fangosos. Alguns insectes, com els tricòpters, necessiten corrents d’aigua ràpides per a poder recol·lectar l’aliment arrossegat pel corrent, mentre que els caragols d’aigua dolça prefereixen aigües més calmades. Llavors, com més diversos siguin els hàbitats en un riu, més diversitat de plantes i animals tindrem, és a dir, de més biodiversitat disposarem.

Per desgràcia hi ha diferents factors que afecten el cabal dels rius, i per tant a la diversitat d’hàbitats. El canvi climàtic, està alterant la periodicitat de les pluges alhora que altera la seva intensitat i això afecta a la quantitat d’aigua que porten els rius. D’altra banda algunes activitats humanes com la creació d’assuts per a reg o rescloses per a diferents usos, en retirar aigua del riu o embassar-la, també alteren el règim natural d’aigua que han de portar els rius. Aquestes estructures disminueixen la quantitat d’aigua que circula pel riu o la seva velocitat i això afecta a la diversitat d’hàbitats que esperaríem trobar en un tram de riu, alhora que empobreix la diversitat d’espècies.

Larva-tricoptero-1
Larves de tricòpter
Cangrejo-de-rio-1
Cranc de riu

Per desgràcia hi ha diferents factors que afecten el cabal dels rius, i per tant a la diversitat d’hàbitats. El canvi climàtic, està alterant la periodicitat de les pluges alhora que altera la seva intensitat i això afecta a la quantitat d’aigua que porten els rius. D’altra banda algunes activitats humanes com la creació d’assuts per a reg o rescloses per a diferents usos, en retirar aigua del riu o embassar-la, també alteren el règim natural d’aigua que han de portar els rius. Aquestes estructures disminueixen la quantitat d’aigua que circula pel riu o la seva velocitat i això afecta a la diversitat d’hàbitats que esperaríem trobar en un tram de riu, alhora que empobreix la diversitat d’espècies.

Per assegurar un màxim de biodiversitat les Confederacions Hidrogràfiques i agències ambientals estableixen els cabals ambientals. Com hem dit, la combinació de tipus de substrats i quantitat i velocitat d’aigua condicionen els hàbitats i quines espècies ens podrem trobar en un tram de riu. Els cabals ambientals pretenen assegurar que pel riu circuli una quantitat suficient d’aigua per a assegurar diversitat d’hàbitats i així permetre que la major quantitat possible d’espècies puguin desenvolupar els seus cicles vitals, al mateix temps que es garanteixen els usos humans de l’aigua.

En l’estudi “Assistència tècnica prèvia a la redacció del pla de gestió i el programa de mesures del tercer cicle de planificació hidrològica: Seguiment de la implantació de cabals ambientals i revisió de cabals per a pròxims cicles de planificació” encarregat per l’Agència Catalana de l’Aigua i dirigit per BAC al costat de les empreses Sorelló i Engisic tenim per objectius:

  • l’actualització dels estudis tècnics per a la determinació del règim de cabals ambientals en les conques internes de Catalunya
  • el seguiment dels efectes de la implantació de cabals ambientals en la quantitat d’organismes aquàtics i la diversitat d’espècies.

Per a això, un equip de biòlegs i enginyers desenvolupen treball de camp per a determinar el cabal circulant, la diversitat d’hàbitats i la diversitat biològica en diferents trams de rius catalans i realitzen estudis estadístics per a determinar com els cabals ambientals incrementen la diversitat d’hàbitats i afavoreixen la diversitat d’espècies i l’abundància d’organismes.

Estudio-caudales-ambientales-ACA-web-1
Tram en estudi
Compartir: