Categoria - Assajos i inspeccions

Pont-port-Tarragona

BAC inspeccionarà mitjançant ENDs el Pont mòbil del Port de Tarragona

Port de Tarragona confia en el departament d'inspeccions d'estructura metàl·lica de BAC la campanya de recerca de l'estructura del pont mòbil.

El Port de Tarragona ha adjudicat a BAC la “Assistència Tècnica per a la inspecció de les soldadures del tauler metàl·lic del pont mòbil del Port de Tarragona” per a conèixer l’estat de les soldadures d’aquest.

Els treballs a desenvolupar per BAC són:

 • Campanya d’inspeccions físiques per a establir l’estat de les soldadures del tauler metàl·lic del Pont Mòbil.
 • Realització d’assajos no destructius per a la inspecció dels elements que componen l’estructura metàl·lica del pont
 • Treball de gabinet/oficina tècnica per a presentar en la forma que requereix la APT la informació recaptada durant les inspeccions: fitxes d’inspecció, avaries detectades, plans de visualització de dades,…

El pont mòbil és una estructura que va ser posada en servei al novembre de 1999 i es va executar per a possibilitar el pas de vehicles pesants entre els molls adossats al dic i els molls de ribera sense haver de passar per l’interior de la ciutat.

Ensayo

ASSAIG DE RESISTÈNCIA A L’IMPACTE DE COS TOU

Augmenta de manera significativa la realització d’aquest tipus d’assaig per garantir la seguretat dels usuaris

L’assaig de resistència a l’impacte de cos tou en baranes, és potser un dels assajos que més expectació creen en una obra, segurament deguda a la seva espectacularitat. És un tipus d’assaig que es realitza seguint els criteris aplicables in situ de la norma UNE 85238:91 (Baranes, Mètodes d’assaig). L’assaig té una funció molt Important a nivell de seguretat ja que simula l’impacte o xoc d’una persona contra la barana, aquesta, ha de suportar l’impacte protegint a l’individu davant d’una possible caiguda.

El funcionament consisteixen en sotmetre la barana a l’acció de xoc representat per la caiguda perpendicular d’un cos tou (simulació mitjançant sac ple de microesferes) a una alçada de 1,2m del punt d’impacte, de forma sensiblement esfèrica, i d’un pes de 50kg, generant una força en el moment de l’impacte de 600J just al centre de farciment de la barana, podent ser de vidre, barres d’acer, fusta, etc. A nivell conceptual s’utilitza el principi de conservació de l’energia mecànica, en la transformació d’energia potencial en energia cinètica quan es genera l’impacte.

L'assaig té una funció molt Important a nivell de seguretat ja que simula l'impacte o xoc d'una persona contra la barana

Segons especifica la norma, un cop impactat (i evitant un segon impacte causat pel rebot), no han caure trossos o elements que puguin provocar ferides a persones que es troben a l’exterior, i haurà impedir el pas d’un cos hexagonal de 250x180mm . Les diferents tipologies de baranes fan que el resultat de l’assaig sigui positiu o negatiu depenent de múltiples factors, com ara: composicions de la barana, materials utilitzats, fixacions de la barana, execució de la mateixa, etc.

Aquest assaig es realitza també en finestres, portes i altres elements, però són altres les normatives utilitzades i se sol realitzar en laboratori o en fàbrica.

work-from-home

DEL TELETREBALL A LA REINCORPORACIÓ: AMENACES I DIFICULTATS

És sostenible el teletreball després d’aquesta crisis?

Com tornarem a la normalitat?

Joan Franco, President de BAC, participarà a la taula rodona que organitza Tecniberia el dia 20 de maig.

En aquesta ocasió, cinc líders del sector de l’enginyeria, compartiran la seva visió i les mesures que tenen previst dura a terme en relació a la esglaonada tornada a la normalitat després de la crisis sanitària causada pel COVID-19, y que ens ha obligat a adoptar de forma accelerada i generalitzada el teletreball.

El programa previst és el següent:

12:00h. Presentació

Sr. Pablo Bueno, President de TECNIBERIA.

12:05 h. Reflexions i experiències

 • José Luis Manzanares Abásolo, Conseller Delegat d’AYESA
 • Joan Franco, President de BAC
 • Luis Villarroya, President de EPTISA
 • Marisol Martín-Cleto, Director General de PROINTEC
 • Pablo Bueno, President i Conseller Delegat TYPSA

 12:45 h. Coloqui

Moderadora: Sra. Araceli García Nombela, Secretària General de TECNIBERIA

 

+info

ensayo_blower_door_portada

Deu anys del primer assaig Blower Door Test a BAC

L'any 2010 BAC va ser la primera empresa a Catalunya i una de les primeres a Espanya a adquirir un equip per a la realització d'assajos Blower Door, un assaig d'estanqueïtat a l'aire que també rep el nom de Minneappolis Blower Door Test.

Aquest tipus d’assaig, cada vegada més sol·licitat pels clients, i la nostra experiència de més de 10 anys realitzant-lo en múltiples edificis i espais polivalents, ens ha posicionat com un dels referents en aquest camp.

El sistema va ser creat a Minneappolis (US) per l’empresa TEC – The Energy Conservatory   a principis dels 80, i va ser importat a Alemanya des d’on es va introduir al nord d’Europa el 1989 a través de la BlowerDoor GmbH. Al 1991 es va realitzar el primer assaig d’energia zero en Dörpe, Alemanya.

El 2007 es van arribar a implementar 7 ventiladors en xarxa per poder realitzar l’assaig sobre una superfície d’oficines de 90.000,00 m2. Des de llavors no ha parat de créixer la utilització d’aquest assaig per tot Europa, de nord a sud.

L’objectiu de l’assaig és poder avaluar i detectar les fuites d’aire no controlades a través de l’envoltant de l’edifici. L’assaig consta en fer una despressurització i pressurització de l’edifici mitjançant un ventilador que s’instal·la a la porta. Es comença a 70Pa i es va disminuint fins arribar als 25Pa en salts de 5PA. La taxa de renovació d’aire serà la mitjana de les mesures obtingudes entre la despressurització i la pressurització. Aquest procediment està indicat en la normativa.

La taxa de renovació de l’aire, N50, mesura les renovacions d’aire que es necessiten, la qual es diferencia que:

 • La tassa hauria ser n50 ≤ 3,0 m³/h en el cas d’edificis amb ventilació manual.
 • En el caso d’edificis amb sistemes de ventilació mecànica el límit passa a ser de n50 ≤ 1,5 m³/h.

A Espanya avui en dia no hi ha normativa d’obligat compliment respecte a aquest tema. No obstant això, al manual de referència de Calener GT (actualment document reconegut no vigent) es troben referències en relació als valors recomanats per a un edifici unifamiliar:

 • Nivell d’estanqueïtat alt: menor de 4.
 • Nivell d’estanqueïtat mig: entre 4 i 10.
 • Nivell d’estanqueïtat baix: major de 10.

Finalment l’assaig en funció de diversos paràmetres i els resultats obtinguts, determina la classificació energètica (Entre A i G).

Paral·lelament a el test Blower door també realitzem la inspecció o detecció de fuites que consisteix a crear una depressió de 50 Pa en poc temps. Això s’aconsegueix mitjançant la implementació d’un ventilador connectat a un ordinador i acoblament en un marc regulable que substitueix la porta d’accés a l’espai, així mateix utilitza diferents sensors de pressió. D’aquesta manera es crea una diferenciació de pressions amb l’exterior que maximitza les filtracions dins l’espai d’assaig.

En aquesta fase es determinen els punts de filtració a partir d’elements de detecció com ara assaig de fum, termografia o anemòmetre. Aquesta inspecció és manual, observant els perímetres de finestres i portes, on puguin donar-se possibles infiltracions.

Aquest assaig permet avaluar l’execució dels tancaments de qualsevol habitació o espai tancat, de manera que permet optimitzar el consum energètic per poder climatitzar l’espai. Permet a més quantificar el cost afegit que suposen aquestes filtracions a causa de les renovacions que s’han de produir per la ineficiència de el sistema actual. A través dels assajos no destructius utilitzats es pot determinar de forma ràpida els punts de fuga i d’aquesta manera on reparar-los i aconseguir així millor rendiment energètic.

La normativa que avala aquest sistema és de caràcter nacional i internacional:

 • Codi Tècnic de l’Edificació.
 • UNE-EN-ISO 9972:2019. dels edificis. Mètode de pressurització amb ventilador. (ISO 9972:2015).
 • UNE-EN 1026:2017. Finestres i portes. Permeabilitat a l’aire. Mètode d’assaig.
 • UNE-EN 12207:2017. Finestres i portes. Permeabilitat a l’aire. Classificació.
 • RD-47-2007. Procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció.

 

 

Moscou-offiial-photo

BAC col·labora amb la International Atomic Energy Agency (IAEA)

És de vital importància que les empreses, a través dels seus especialistes, s'involucrin amb les organitzacions de cooperació mundial, com la IAEA, per dur a terme projectes de desenvolupament i transmissió de coneixement.

Des de 2017, Abel Domato, DG d’ICIASA BAC, col·labora com a especialista tècnic de la IAEA a proposta de l’AEND (Associació Assajos No Destructius), participant en múltiples missions de cooperació en països com Mèxic, Perú o Equador.

En l’últim número de la revista de l’AEND s’han publicat les últimes missions en què l’Abel Domato ha participat i que documenten la tasca desenvolupada pels especialistes tècnics.

logo-AEND

L’aportació tècnica i científica de cada missió en què ha participat l’Abel, ha comptat amb la col·laboració de BAC. Els múltiples projectes de cooperació que s’han realitzat amb la IAEA, són un valor importantíssim per a la transmissió de coneixement i tecnologia i un dels punts més importants de l’acompliment dels ODS i del compromís de BAC per a un món millor.

Les últimes missions de cooperació mundial per a la IAEA en què l’Abel ha col·laborat són:

 • Costa Rica: programa per centre Amèrica coordinat per Arcal i la IAEA. La missió va consistir en la realització d’un taller de promoció de tecnologies d’assajos no destructius per a la inspecció d’estructures civils i industrials així com l’aplicació de tècniques no destructives davant catàstrofes naturals. La formació es va realitzar a Cartago, en el Tecnològic de Costa Rica.
 • Albània: a causa del terratrèmol ocorregut al desembre de 2019 i que va afectar sobretot la ciutat de Dürres i Tirana, l’IAEA va sol·licitar juntament amb la UE la cooperació d’Abel Domato com a especialista en assajos no destructius per avaluar la capacitat de país i de quina manera l’organisme podia ajudar en l’avaluació d’estructures post sisme mitjançant tècniques no destructives. La missió va ser desenvolupada conjuntament amb un altre especialista tècnic d’Alemanya. Durant la mateixa es van mantenir múltiples reunions així com visites de camp a les zones afectades per avaluar els sistemes d’anàlisi i reacció.
 • Moscou: en aquesta ciutat va tenir lloc la segona reunió del grup de treball organitzat per la IAEA per a la normalització i certificació de tècnics que executen assajos no destructius en estructures d’edificació i obra civil. La primera reunió va tenir lloc a Wellington (NZ) al mes de setembre i aquesta segona reunió, que va durar una setmana, va aprofundir més sobre els documents i línies a treballar. A la reunió van acudir especialistes de: Nova Zelanda, el Marroc, Argentina, Itàlia, Alemanya, Bulgària, Rússia i Espanya (Abel Domato).

 

Previous
Next

reportaje_360_marketing_bac

REPORTATGES 360º, UNA EINA EFICAÇ DE COMUNICACIÓ

Els reportatges 360º són una eina que facilita la tasca dels tècnics en el control i inspecció dels treballs i permet als clients poder fer un seguiment online.

Entre les múltiples eines de què disposa el departament de màrqueting de BAC, volem destacar els reportatges 360º, que utilitzem en seguiments i inspeccions de projectes i obres i que permeten una immersió completa de l’usuari així com l’accés des de qualsevol punt, només amb una connexió a la xarxa.

Aquesta tècnica ens permet introduir-nos visualment en els projectes desplaçant-nos per ells de forma interactiva. Per fer-ho, es poden generar infografies 3D 360º en la redacció dels projectes, fotografies esfèriques 360º mitjançant un màstil situat en un punt fix durant el seguiment de l’obra i filmacions 360º (en resolucions 4k) un cop s’hagi conclòs la nostra feina i a mode de testificació de projecte finalitzat.

Alguna de les avantatges que s’aconsegueixen amb aquest sistema són:

 • Possibilitat de realitzar inspeccions visuals d’una manera més eficient
 • Són una eina de comunicació molt eficaç entre la direcció d’obra, el promotor i el client.
 • Eina de màrqueting per al client / promotor cap als usuaris finals de la infraestructura.
 • En edificació estructural i arquitectura podem contemplar els primers conceptes de la nostra feina partint de maquetes 3D generades en BIM i realitzar un recorregut virtual per tot el projecte mitjançant ulleres de Realitat Virtual o simultàniament mitjançant qualsevol de les altres sistemes que avui ens ofereix plataformes com SentioVR , Panotour, YouTube, Vimeo, etc.
 • Base de dades de registre d’imatges de tot el projecte / obra.

Aquesta eina, així com altres utilitzades en BAC, ens ajuda a donar un millor servei als clients, i aporten valor afegit als treballs que es realitzen, sent un vehicle de comunicació clau en l’entorn de transformació digital en què ens movem.