Categoria - Obra civil

El BIM en obra civil: la seva aplicació en la Variant d’Olot

BAC redacta l'estudi informatiu de la Variant d'Olot, en el qual s'ha utilitzat la metodologia BIM a l'hora de dissenyar i estudiar la millor alternativa possible per al client

BAC Engineering Consultancy Grup és l’encarregada de la redacció de l’Estudi Informatiu de la Variant d’Olot, l’objecte de la qual és l’anàlisi comparativa donis dels punts de vista tècnic, mediambiental, social, funcional, constructiu i econòmic, dels alternatives de traçat de la nova carretera C-37 en el tram comprès entre el final de la nova variant de les Preses, en la boca sud del túnel de La Pinya, fins a la connexió amb l’autovia A-26, configurant una variant pel nucli urbà l’Olot. 

L’aplicació de la tecnologia BIM en el transcurs de l’estudi permet disposar d’uns models virtuals coordinats que permeten generar la representació digital dels característiques físiques i d’informació de la nova carretera. D’aquesta manera, s’han plantejat els diferents alternatives de traçat per a anticipar al màxim possible la presa de decisions. 

A més, treballar amb aquesta metodologia ens ha permès dissenyar renders amb els quals és pot tenir un primer impacti visual del projecte i el seu abast, integrant-l’en el seu entorn.

Previous
Next

L’ACA adjudica a BAC el projecte de rehabilitació dels canals del pantà de Foix

L’ACA ha adjudicat el contracte de redacció del projecte a l'equip d'obra civil de BAC en UTE amb ERH Consult

L’Agència Catalana de l’Aigua, ACA, ha adjudicat a BAC la “Redacció del projecte de rehabilitació de la xarxa de canals del Pantà de Foix, en els termes municipals de Vilanova i la Geltrú, Cubelles i Sant Pere de Ribes”.

Els treballs a realitzar per part de l’equip de redacció de projecte consisteixen en tots aquells que permetin desenvolupar, de manera òptima, un projecte constructiu que defineixi detalladament les obres a executar en els trams de canals, tant en els aspectes tècnics, de disseny, econòmics, ambientals i administratius, de compliment de la normativa vigent que li sigui aplicable i dels específics que estipuli el ACA i que permetin executar les obres de rehabilitació dels trams dels canals de la xarxa primària.

En termes generals, els treballs realitzats per BAC comprenen:

  • Anàlisi de la situació actual
  • Caracterització i diagnosi de l’estat actual dels canals
  • Topografia
  • Documentació ambiental
  • Domini públic hidràulic
  • Projecte constructiu

La presa del Foix i la xarxa de canals que salin d’aquesta constitueixen un sistema de regulació i distribució de cabals, eminentment, per a ús de regadiu.

La xarxa primària dels canals de reg és de titularitat de l’ACA i consta de 3 trams principals que sumen uns 30 km i el seu traçat en planta travessa urbanitzacions aïllades, zones industrials, camps de cultiu, voreja carreteres i camins dels termes municipals de Vilanova i la Geltrú, Cubelles i Sant Pere de Ribes.

BAC guardonada per la Variant de Vallirana

El Consell Assessor d'Infraestructures de Catalunya, atorga anualment el "Premi a la Infraestructura" que en aquesta ocasió ha recaigut en la Variant de Vallirana.

BAC ha estat guardona amb el Premi a la Infraestructura 2019 pel seu treball com a Direcció Facultativa en la Variant de Vallirana, Autovia B-24, tasca desenvolupada en UTE amb Pigra.

Paral·lelament a la Direcció Facultativa, BAC és autora del projecte executat, modificat núm. 1 de les obres, realitzat en UTE amb Auding.

La variant de la N-340 al seu pas per Vallirana es va obrir al trànsit al novembre de 2019. Amb prop de 3 quilòmetres de recorregut compta amb un dels túnels més moderns i complexos d’Europa. La construcció d’aquesta infraestructura ha permès alliberar al poble de Vallirana del pas diari de 19.000 vehicles, una quarta part d’ells camions de gran tonatge.

No és la primera vegada que BAC rep aquest premi, en 2017 va ser guardonada per la seva participació en la prolongació dels Ferrocarrils del Vallès a Sabadell.

Previous
Next

BAC participa en l’ampliació de l’EDAR de Múrcia Est

La Direcció General de l’Aigua, adjudica a BAC en UTE amb ERH Consult, la “redacció d’avantprojecte i estudi d’impacte ambiental i seguiment i gestió d’avaluació ambiental corresponent a les obres d’ampliació de l’Edar de Múrcia-Est”.

L’EDAR de Múrcia-Est es troba situada al marge esquerre del Riu Segura, aigües avall del nucli urbà, a uns 500m de la confluència amb el riu Guadalentín, en el paratge conegut com a Rincón de Sant Antón en la pedania del Pla de Bruixes. Aquesta instal·lació rep les aigües residuals dels nuclis de Múrcia, Zarandona i Beniaján.

L’objecte de l’avantprojecte consisteix a fixar els criteris bàsics per a l’ampliació de l’actual instal·lació amb la finalitat de satisfer les necessitats plantejades d’una banda al creixement de la població des de la seva construcció i per un altre al creixement de la població en els anys futurs.

ALTERNATIVES PER A LA DISMINUCIÓ DEL RISC D’INUNDACIÓ

L’objectiu és establir les bases tècniques per a determinar actuacions de defensa davant una inundació

BAC inicia els treballs de consultoria per a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) d’avaluació d’alternatives per a la disminució del risc d’inundació en trams dels termes municipals de Camprodon, Cerdanyola del Vallès, Ribes de Freser i Santa Eulàlia de Ronçana.

L’objectiu és establir les bases tècniques per a determinar actuacions de defensa, analitzar els efectes que tindran sobre el risc d’inundació, fent una anàlisi cost-benefici, i establint les característiques de les actuacions estructurals a desenvolupar per a reduir el risc existent davant l’avinguda de 100 anys de període de retorn.

Guillem Baraut, membre de la nova Junta Directiva d’ASINCA

Guillem Baraut, Director General de Ciutats i Edificació de BAC forma part de la candidatura escollida per liderar ASINCA, la Patronal d’empreses d’Enginyeria i Arquitectura de Catalunya pels propers quatre anys.

Els principals objectius de la Junta són:

  • Visibilitzar la importància social estratègica dels serveis professionals d’enginyeria.
  • Vetllar per unes licitacions justes així com una justa retribució dels teballs que es desenvolupen.
  • Enfortir l’Associació obrint-la a altres subsectors, guanyant així capacitat d’influència.
  • Fomentar el coneixement, la innovació i el desenvolupament empresarial i tecnològic.

Coneix a la nova Junta Directiva aquí