Complejo-Hospitalario-Albacete

BAC participa en l’ampliació i reforma del Complex Hospitalari Universitari d’Albacete

Les obres d'ampliació i reforma del Complex Hospitalari són finançades pel Servei de Salut de Castella – La Manxa i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

El Servei de Salut de Castella – La Manxa, ha adjudicat a BAC en UTE amb Bureau Veritas el contracte de serveis per al “Control de qualitat de les obres d’ampliació i reforma del Complex Hospitalari Universitari d’Albacete”.

Els treballs que comprèn el control de qualitat, abasten els següents apartats:

  • Control de recepció en obra dels productes, equips i sistemes que se subministrin a les obres
  • Control d’execució de l’obra
  • Control de l’obra acabada que inclou les proves finals de posada en funcionament de les instal·lacions, en relació amb la normativa i reglaments d’obligat compliment i l’especificat en els diferents documents de Projecte.

Aquesta inversió està cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, a través del Programa Operatiu FEDER de Castella-la Manxa 2014-2020.

Compartir: