Control de calidad

control de qualitat

SERVEIS

ÀMBITS

Laboratori de materials

Laboratori geotècnic

Control d’Estructura metàl·lica

Control d’Instal·lacions

Assajos i anàlisis de ferms