Control de calidad

control de qualitat

SERVEIS

 • Laboratori de Materials de construcció
 • Laboratori de Mecànica de sòls
 • Laboratori i investigació geotècnica
 • Control d’Estructura Metàl·lica
 • Control d'Instal·lacions
 • Rehabilitació i patologies en estructures
 • Auscultació i monitorització d’estructures
 • Auscultació de ferms
 • Topografia

ÀMBITS

Laboratori de materials

 • Assajos químics i mecànics en laboratori i in situ de components d’obra

Laboratori geotècnic

 • Elaboració d’assajos químics i mecànics així com extracció de mostres i realització de sondejos

Control d’Estructura metàl·lica

 • Aplicació d’assajos No Destructius
 • Assajos químics i mecànics

Control d’Instal·lacions

 • Assajos i proves en obra
 • Control documental i inspeccions de control

Assajos i anàlisis de ferms

 • Assajos de camp i de laboratori
 • Auscultació de ferms
 • Anàlisis de patologies