controlcalidad-icono

control de qualitat

A Bac, comptem amb una àmplia experiència en l’àrea del control de qualitat enfocada als sectors de l’edificació, l’obra civil, l’energia i la indústria. Actuem com a laboratori acreditat de control de materials, realitzem inspeccions aplicant assajos en camp i auditories de qualitat en l’execució d’estructures de tota mena. Portem a terme estudis estructurals utilitzant les noves tecnologies disponibles per, de manera no invasiva, obtenir resultats assegurant la màxima qualitat en tots els nostres processos i donant resposta a les necessitats dels nostres clients.

 

L’abast dels nostres treballs engloba totes les fases d’un projecte, des de la seva concepció, construcció i execució, així com el manteniment durant la seva vida útil. Així mateix, participem en qualsevol canvi o modificació que requereixi tot el projecte de rehabilitació en la seva fase d’investigació estructural. La nostra solvència tècnica abasta projectes de grans dimensions així com detalls constructius o petites actuacions singulars. Més de 40 anys participant de forma activa des del control de qualitat com a actors importants en l’execució de projectes, avalen la nostra trajectòria.

control de calidad

Els nostres serveis

Àmbits:

Laboratori de control de materials

Disposem de laboratoris acreditats de control de qualitat de materials de construcció. El principal objectiu és el de garantir la qualitat i, a la vegada, la seguretat de tots els materials en obra segons projecte i normativa.

 

Treballem al costat de tots els actors vinculats a una obra com a eina indispensable per a l’obtenció de resultats per tal de garantir la bona execució de tot el projecte.

Assajos i inspeccions

Actuem en obra, disposant de tota mena d’assajos i inspeccions que garanteixen de forma no destructiva l’obtenció de resultats que permetin assegurar la bona execució del projecte. Actuem en els àmbits de l’estructura, acabats, instal·lacions i impacte acústic.

 

Al sector de la indústria, els nostres tècnics acreditats realitzen assajos no destructius i inspeccions en projectes de nova construcció, així com en el manteniment de tota mena d’estructures.

Estudis estructurals

L’obtenció de dades estructurals per l’anàlisi de tota mena de construccions, és una eina imprescindible per a la construcció d’un bon projecte de rehabilitació.

 

Des de BAC, el nostre departament d’estudis estructurals, disposa de professionals i medis que aporten la màxima informació de qualsevol estructura que hagi de ser rehabilitada o pateixi alguna patologia.