direccion-de-las-obras-Angles

BAC realitzarà la direcció de les obres de la Variant d’Anglès

Els treballs de direcció de les obres s'iniciessin durant el primer trimestre de 2021 i tindran una durada prevista de 24 mesos.

Infraestructures.cat ha adjudicat a BAC el “Contracte de serveis per a la direcció de les obres del projecte constructiu de millora general. Condicionament. Corredor Brugent – Ter. Variant d’Anglès. De la carretera C-63, PK 38+000, a la carretera N-141e, PK 101+150. Tram: Anglès. Clau: AG-03020.3.1”.

El contracte inclou dos tipus de prestacions, d’una banda, i com a principal, la Direcció d’Obra pròpiament i, per una altra, l’eventual redacció de projectes modificats autoritzats per l’Òrgan de Contractació que poguessin sorgir durant l’execució de les obres que es dirigeixen.

El traçat de la variant comença a la C-63, al sud del municipi, on es projecta una rotonda per connectar la travessia, el cementiri i altres camins de la zona amb l’enllaç sud de la nova carretera. Uns 250 metres més endavant es preveu un túnel, de 485 metres de longitud, per salvar una zona muntanyenca. La variant continuarà en direcció nord fins a la connexió amb la carretera N-141e, on s’ha projectat una segona rotonda, que també servirà per a accedir al nucli d’Anglès.

En total, la nova via tindrà una longitud de 1,6 quilòmetres i una amplada de deu metres. El tronc de la carretera tindrà dos carrils de circulació de 3,5 metres d’amplària, dos vorals d’un metre cadascun i una mitjana de separació d’un metre. Les obres inclouen, a més, al túnel esmentat anteriorment, un pas inferior per a donar accés al cementiri per sota de la variant, dos passos inferiors més per  donar continuïtat a dos camins d’aquest mateix sector, la reposició d’un tram de la via verda Ruta del Carrilet (Olot-Girona) que quedarà afectat durant les obres, i actuacions de millora del ferm a la travessia d’Anglès de la C-63 (avinguda de Santa Coloma).

Compartir: