1_Consultoría-inundación-ACA

ALTERNATIVES PER A LA DISMINUCIÓ DEL RISC D’INUNDACIÓ

L’objectiu és establir les bases tècniques per a determinar actuacions de defensa davant una inundació

BAC inicia els treballs de consultoria per a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) d’avaluació d’alternatives per a la disminució del risc d’inundació en trams dels termes municipals de Camprodon, Cerdanyola del Vallès, Ribes de Freser i Santa Eulàlia de Ronçana.

L’objectiu és establir les bases tècniques per a determinar actuacions de defensa, analitzar els efectes que tindran sobre el risc d’inundació, fent una anàlisi cost-benefici, i establint les característiques de les actuacions estructurals a desenvolupar per a reduir el risc existent davant l’avinguda de 100 anys de període de retorn.

2_Consultoría-inundación-ACA
3_Consultoría-inundación-ACA
Compartir: