edificacion-icono

CIUTATS I EDIFICACIÓ

Des de BAC Ciutats i Edificació estem centrats a desenvolupar la nostra activitat amb l’objectiu de zero impacte en emissions de CO2, enfocats a la sostenibilitat i l’economia circular. Oferim un assessorament integral en la gestió de l’edificació, des de la redacció de projectes bàsics, fins a l’assistència tècnica d’obra o la direcció d’execució, passant per tota mena de dictàmens i peritatges. Tot això, ens permet tenir un control complet de totes les fases d’un projecte.

 

Comptem amb un equip humà multidisciplinari i amb una àmplia trajectòria en tota mena de projectes i obres. Apliquem processos d’innovació, transformació digital i qualitat, com per exemple el BIM, a tots els nostres projectes i processos. L’objectiu és garantir un servei de qualitat amb la màxima eficiència. Tot això, genera un important benefici pels nostres clients en el control dels treballs i en la presa de decisions, sempre amb el màxim respecte pel medi ambient.

Serveis d'edificació

La nostra visió multidisciplinària en els diferents camps de l’edificació ens permet oferir multitud de serveis associats:

edificacion-img2

Projectes d'edificació:

Participem en projectes i obres en l’àmbit residencial i corporatiu, així com en indústria i en edificacions d’interès públic com auditoris, hospitals i estadis. També en diferents àmbits de la rehabilitació, com el reforç d’edificis, la rehabilitació d’estructures o la intervenció.

 

Tots els projectes els desenvolupem amb metodologia BIM i, a més, realitzem estudis específics d’enginyeria de foc, estudis prestacionals, estudis de CFD i sisme.

Enginyeria estructural

Oferim un servei integral en l’àmbit de l’enginyeria d’estructures, tant en obra nova com en rehabilitació. Des del disseny fins a la direcció d’obres i rehabilitació integral, a BAC oferim assessorament en totes les fases per assegurar estructures eficients, sostenibles i de baix impacte

Enginyeria d'instal·lacions

Oferim un enfocament integral i multidisciplinar al camp de l’enginyeria d’instal·lacions pel disseny d’instal·lacions mecàniques, elèctriques i hidrosanitàries (MEP). L’objectiu és garantir el compliment de les mesures exigibles i la normativa vigent.

Arquitectura executiva

Realitzem el detall de tots els elements del projecte arquitectònic o urbanístic amb l’objectiu de disposar de la informació necessària per a la perfecta caracterització de l’obra a realitzar. Així mateix, avaluem les despeses, els mètodes constructius, els terminis i l’execució. 

Sostenibilitat i economia circular

Fem una feina multidisciplinària integrant totes les àrees anteriors en la cerca de la màxima eficiència, assegurant la circularitat dels materials i garantint el mínim impacte al medi ambient.