Edificación

EDIFICACIÓ

Serveis

 • Consultoria
 • Redacció de Projectes Bàsics
 • Redacció de projectes d’Execució
 • Redacció de Projectes Constructius
 • Dictàmens i peritatges
 • Assistències tècniques d’obra
 • Direccions d’Execució
 • Plans de Control de Qualitat
 • Due Diligence
 • Enginyeria integrada estructura i instal·lacions
 • Simulacions tèrmiques
 • Optimització de materials
 • Determinació de consums
 • Enginyeria del foc
 • Enginyeria de dinàmica de fluids

Àmbits:

En residencial i corporatiu

 • Habitatges i residencies
 • Hoteles i centres turístics
 • Centres comercials
 • Edificis corporatius

D'interès públic

 • Hospitals, centres docents i universitats
 • Palaus de congressos, auditoris, centres culturals i museus
 • Estadis i centres esportius

En rehabilitació

 • Reforços d’edificis
 • Intervencions en edificis protegits

En industria

 • Naus i centres logístics
 • Instal·lacions industrials
 • Bodegues
 • Centrals de generació d’energia, fred i/o calor