paisaje verde eficiencia energética

Eficiència energètica

Cada vegada són més les emissions de CO₂ que enviem a l’atmosfera, amb les greus conseqüències que això comporta sobre el planeta. Per tot això, fa anys que l’eficiència energètica s’ha convertit en una de les bases per a la conservació del nostre món tal com el coneixem. A més, és important tenir en compte que resulta de vital importància la seva incorporació en diferents àmbits del nostre dia a dia.

¿Què és l’eficiència energètica?

L’eficiència energètica consisteix en l’optimització del consum d’energia. És a dir, està composta per una sèrie de tècniques i mesures que permeten consumir menys energia per a fer el mateix esforç. També persegueix, en la mesura que sigui possible, el proveïment a partir d’energies renovables.

El principal objectiu de l’eficiència energètica és protegir el medi ambient reduint la intensitat de l’energia i consumint només el que és necessari. Això es pot aplicar en diferents àmbits i processos que van des de la generació de la mateixa energia fins el seu consum final.

Tenint en compte tot l’anterior, no hi ha dubte que un dels enormes beneficis de l’eficiència energètica és el seu impacte positiu en el medi ambient, ja que es redueix el consum de recursos naturals i les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, contribuint a la descarbonització.

D’altra banda, en fer un ús més eficient de l’energia utilitzada, es consumeix molt menys i, conseqüentment, es produeix un important estalvi econòmic.

Àmbits d’aplicació

L’eficiència energètica pot aplicar-se en diferents àmbits de la nostra quotidianitat com:

 • A la industria: Donat el seu gran impacte en el medi ambient, és essencial que la indústria optimitzi els seus processos, reduint al màxim el seu consum d’energia. A més, sempre que sigui possible, ha d’invertir en noves tecnologies i digitalització que li permetin anar millorant la seva activitat.
 • A l’empresa: Igual que en el cas de les indústries, les empreses també han d’establir una gestió de l’energia que els permeti millorar contínuament les seves tècniques, optimitzar els recursos que estan al seu abast i reduir l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle.
 • A la llar: Des de casa també hi ha moltes maneres de millorar l’ús que fem de l’energia, la qual cosa suposa un gran benefici per al medi ambient i també per a les nostres butxaques.
 • Al propi sector energètic: Les grans energètiques també han de tractar de millorar la seva eficiència introduint en les seves diferents fases de producció les tecnologies més avançades, incorporant digitalització i apostant per l’ús d’energies renovables.

Serveis d’eficiència energètica

Sigui quin sigui l’àmbit en el qual s’apliqui l’eficiència energètica, un bon assessorament és clau per a aconseguir un major estalvi d’energia, minimitzar possibles pèrdues i ajustar el consum al màxim.

A BAC, oferim assessorament en els diferents àmbits de la gestió energètica i, com a tal, l’eficiència és una de les nostres principals línies de treball. Els diferents serveis que oferim des del nostre departament d’eficiència energètica són els següents:

 • Servei integral d’eficiència energètica
 • Plataforma IoT per a la gestió i eficiència energètica (ITISOPT)
 • Seguiment de contractes energètics (electricitat, gas, etc.)
 • Auditories i Diagnòstics energètics
 • Plans d’acció d’estalvi energètic
 • Projectes, seguiment i monitoratge de plans de millora energètica
 • Implantació de sistemes de gestió ISO 50001
 • Certificació Energètica d’Edificis
 • Preparació de Projectes d’Estalvi Energètic per a sol·licitud de Subvencions a nivell industrial i rehabilitació d’Edificis

Si desitja més informació sobre els diferents serveis relacionats amb l’eficiència, no dubti a contactar amb nosaltres. El nostre equip d’experts podrà assessorar-lo sobre el tipus de solució que necessita.

Compartir: