Energia

energia i medi ambient

Serveis

 • Consultoria
 • Redacció de Projectes Bàsics
 • Redacció de projectes d’Execució
 • Redacció de Projectes Constructius
 • Compres i activació
 • Posta en marxa
 • Assistències tècniques d’obra
 • Direccions d’Execució
 • Plans de Control de Qualitat
 • Supervisió de fabricació d’equips

Àmbits:

Medi Ambient

 • Estudis d’impacte ambiental
 • Declaracions d’impacte ambiental i seguiment
 • Valorització de Residus
 • Valorització de biomassa per a la fabricació de pellets, biogàs, bio oil
 • Plantes d’assecat de fangs de diverses procedències
 • Tractament de gasos industrials

Energia

 • Energia hidroelèctrica, en especial mini- centrals hidràuliques, fins a 20 MW
 • Plantes fotovoltaiques
 • Plantes termo-solars
 • Plantes de biogàs
 • Energia undimotriu, mitjançant boies