Nueva-estación-Provença

Entra en servei l’ampliació de l’estació de Provença

S’ha posat en servei les obres de l’Eixamplament d’andana direcció Sarrià de l’estació de Provença dels FGC, que suposen una important millora de l’accessibilitat, el confort, la gestió dels fluxos d'usuaris i l’evacuació; i on BAC ha dut a terme els treballs de Direcció d'Obra.

La construcció de les noves escales d’accés vestíbul-andana amb un nou ascensor, el passadís de connexió amb les andanes i noves sortides d’emergència mantenint l’estació en servei han suposat un important repte d’enginyeria civil.

L’ampliació de les andanes ha comportat l’execució d’un túnel de 50 m paral·lel i adjacent a l’estació existent, sota els edificis del carrer Balmes, a 3-4 m dels fonaments en els casos més desfavorables.

La connexió amb les andanes s’ha materialitzat amb 4 obertures d’uns 5 m d’ample tallades en el mur-capcer de la volta d’andana, per la qual cosa des de la Direcció d’Obra es va dissenyar un reforç del dintell amb bigues metàl·liques i barres pretensades, augmentant la seguretat i garanties d’estabilitat. També es va executar un reforç dels laterals d’aquestes obertures amb micropilons de 30 m de fondària, perforats des del carrer, amb un exhaustiu control de la verticalitat.

Per aquesta obra subterrània s’ha definit un Pla d’Auscultació amb una instrumentació intensa de les infraestructures existents i edificacions de l’entorn, que ha permès una monitorització de moviments constant.

L’equip de Direcció d’Obra, format per fins a 8 tècnics multidisciplinaris, ha supervisat tots els treballs d’obra civil, arquitectura i instal·lacions, amb presència permanent durant l’execució de la galeria (24 hores / 7 dies a la setmana).

Actualment, a l’Espai Provença (situat al vestíbul del costat Rosselló) es pot visitar una exposició sobre l’evolució i transformació d’aquesta estació des de la seva creació al segle XIX fins a les recents obres.

 

Previous
Next
Compartir: