ensayos-icono

GEOTÈCNIA i AUSCULTACIÓ

El departament de geotècnia i auscultació de BAC  compta amb una àmplia trajectòria en els sectors de l’enginyeria civil i l’edificació. Executem estudis geotècnics en diferents àmbits de l’enginyeria com poden ser el portuari, ferroviari, miner, obra lineal, edificació en altura, etc, i desenvolupem la instrumentació i auscultació d’estructures.

El coneixement del nostre equip de professionals és un valor afegit pels nostres clients aportant no només resultats, sinó propostes d’investigació i anàlisi que es complementen amb les diferents fases de projecte. L’abast dels nostres equips de feina ens permet executar projectes d’auscultació en qualsevol tipus de projecte i localització. A l’àrea de la geotècnia, aportem un valor diferencial en l’aplicació d’assajos especials a qualsevol projecte i localització.

Els nostres serveis:

La nostra visió multidisciplinària abraça diferents camps de la geotècnia i l’auscultació, cosa que ens permet oferir multitud de serveis associats.

Geotecnia y Auscultación

Ámbits:

Geotecnia

El nostre coneixement de tota mena de terrenys és conseqüència dels més de 40 anys d’experiència en la investigació geotècnica. El desenvolupament de múltiples assajos especials per part de BAC permet obtenir paràmetres i valors imprescindibles per l’estudi geotècnic de terrenys crítics o de difícil interpretació.

Disposem de laboratoris de geotècnia acreditats per a solapar de forma àgil la feina de camp juntament amb la de laboratori per a l’optimització d’informes i estudis complets.

Instrumentació i auscultació

L’estudi i el seguiment dels moviments estructurals i geotècnics és un punt crític en l’execució de tot projecte constructiu. Des de Bac, assessorem i oferim els nostres serveis des de la concepció del projecte, la seva execució així com durant la seva vida útil.

La innovació en tots els sistemes d’auscultació, així com la seva correcta aplicació, són factors imprescindibles pel correcte control i seguiment dels moviments, d’una manera àgil, ininterrompuda i segura.