Construccion-edificio

BAC, laboratori de control de materials per a l’IMHAB

Es realitzarà el control de qualitat de materials en les obres promogudes per l'ens públic

L’Institut Municipal de l’Habitatge de Barcelona ha adjudicat a la UTE IMHAB 2020, de la qual BAC és membre, el contracte de serveis relatiu al: “Control Tècnic sobre els materials de les obres promogudes per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona”.

L’abast dels treballs estarà relacionat amb les següents partides:

  • aigua existent al subsòl
  • moviment de terres
  • fonamentacions (formigons i acer)
  • estructura (formigons i acer)
  • aïllaments (acústics i tèrmics) i materials d’estanquitat
  • revestiments cobertes (impermeabilitzacions)
  • instal·lacions
Compartir: