BIM-en-obra-Civil

L’evolució del BIM en obra civil: el programari

La utilització de diferents programaris per poder realitzar el model BIM, és un handicap en l'ús actual d'aquesta metodologia, sent necessària una actualització en el curt-mig termini.

Realitzar projectes amb la metodologia BIM en l’àmbit d’Obra Civil, no està tan evolucionat com ho està el sector de l’edificació. Els desavantatges principals són els programaris que permeten el desenvolupament d’aquests projectes.

Per exemple, per dur a terme projectes d’edificació. Com programa més popular, usat i amb més anys de bagatge tenim Revit d’Autodesk. Aquest programari permet elaborar les diferents disciplines que poden formar part d’un projecte d’edificació com són arquitectura, instal·lacions i estructures. D’aquesta manera es pot treballar amb una mateixa plataforma i coordinar de manera més senzilla els fluxos de treball.

La compatibilitat de Revit amb molts altres programes o la connectivitat amb altres programaris de la marca fan que sigui dels favorits en aquesta metodologia de treball. Com a exemples hi ha la possibilitat de connectar amb programes com Dynamo per a programació, Navisworks per gestió o Robot Structural Analysis per a càlcul d’estructures.

"La metodologia BIM es preveu indispensable per a la realització de projectes en tots els seus diferents àmbits i cicle de vida"

En canvi, en el camp d’obra civil, per treballar un projecte en BIM amb les seves diferents disciplines, com són la topografia, drenatge, estructures, traçat, senyalització vertical / horitzontal, elements funcionals, explanacions, etc, hem de passar per diferents softwares per tractar tot aquest tipus d’informació.

Per exemple, per millorar la qualitat de l’ informació prèvia dels projectes podem utilitzar les eines GIS, que a partir d’una informació disponible en portals governamentals, pugui ser elaborada i contextualitzada per utilitzar de base en els projectes, tant per a la utilització de Istram -Ispol, eina amb la qual farem el traçat viari, com per a la futura utilització de Infraworks, eina que ens servirà per fer propostes o plantejar alternatives en fases inicials de projecte. D’altra banda, podríem utilitzar Civil per la part de desenvolupament de xarxes de drenatge, permetent la interacció BIM a l’equip amb el modelatge.

Tot i així faltaria nomenar el software amb el qual realitzaríem estructures o altres elements components del projecte.

Amb només l’exemple del paràgraf anterior, es veu clarament el necessari ús de diferents eines BIM per treballar correctament en un projecte d’obra civil. Tot i que cada vegada més, les empreses de el sector estan fent un gran treball i estan evolucionant en aquest terreny, n’hi ha que tenen aplicacions que van migrant, versionant-se i evolucionant dia a dia i hi ha altres productes en què s’ha d’esperar a la revisió anual .

Una altra de les desavantatges, és que, al treballar amb diferents programaris o diferents versions, cal compartir les dades del model realitzat i permetre la interoperabilitat, llavors hem de treballar amb un sistema que sigui realment obert (Open BIM), sent aquest el principal objectiu del format IFC.

"Pels projectes d'Obra Civil, ens cal un bon coneixement de totes les eines de treball per poder arribar a desenvolupar un projecte íntegre amb la metodologia BIM"

Per a això hi ha un consorci d’empreses que ha iniciat un projecte pel desenvolupament, entre d’altres objectius, d’una extensió d’ IFC per carreteres. De cara automatitzar la verificació de normativa de disseny geomètric de carreteres a partir d’un arxiu IFC, cal, primer, definir quines normes es poden automatitzar, després quina informació hauria d’haver en els arxius IFC i com s’ha d’ordenar aquesta informació, i finalment, quin mètode a seguir per realitzar aquesta verificació. El projecte inclou un anàlisi dels criteris inclosos en una àmplia mostra de guies de disseny geomètric de carreteres de diferents països. D’aquesta manera s’està treballant en els formats de transmissió de dades pel BIM de l’obra civil IFC Bridge, IFC Alignment, IFC Road i Railways que encara estan en desenvolupament.

Existeix IFC 4, que defineix multitud d’entitats que ens permeten atendre els usos de BIM en edificació, però no disposa d’elements propis per definir una Obra lineal.

"La implantació del BIM és sinònim d'invertir en eficiència"

Amb això podem concloure que, pels projectes d’Obra Civil, ens cal un bon coneixement de totes les eines de treball per poder arribar a desenvolupar un projecte íntegre amb la metodologia BIM. Així mateix, s’ha de realitzar un bon treball i esforç de coordinació entre disciplines ja que no podem connectar amb els diferents programes de manera fàcil. Indirectament això implica un major cost per a l’empresa o usuari ja que ha de disposar de llicències per a l’ús de les diferents eines.

Per finalitzar, i malgrat els handicaps prèviament comentats, la metodologia BIM es preveu indispensable per a la realització de projectes en tots els seus diferents àmbits i cicle de vida. Pel que, qualsevol esforç, tant econòmic com de recursos personals, serà imprescindible per a un bon funcionament de la metodologia dins de l’empresa. La implantació de BIM és sinònim d’invertir en eficiència.

Autora: Laia Burgués, Responsable BIM del departament d’Infraestructures del Transport

Compartir: