BAC és una consultora global d’enginyeria del Grup SOCOTEC que actua als sectors de l’enginyeria civil, l’edificació, el control de qualitat i geotècnia, i l’energia i el medi ambient.

BAC està compromesa amb el futur del planeta i treballem per reduir l’impacte en la petjada de carboni a través d’una estratègia de transformació digital, reenfocant el nostre treball cap a l’economia circular.

El Grup SOCOTEC, amb una facturació de més de 1.000 milions d’euros, compta amb una plantilla de més de 10.000 empleats a nivell mundial i presència a 25 països.

BAC ha participat, entre altres, a projectes a països com Taiwán, Angola, Ruanda, República del Congo, Marroc, Polònia o Uruguai.

EQUIP DIRECTIU

Guillem Baraut - CEO
Lara Pellegrini - Directora General Ciutats i Edificació
Jordi Rosich - Director General Obra Civil
Abel Domato - Director General Control de Qualitat i Geotècnia
Angela Laguna - Directora General Innovació, Energia i Medi Ambient
Javier Lleida - Director Serveis Corporatius

MISSIÓ

Som una empresa internacional de serveis integrals d’enginyeria que opera a través del talent i coneixement dels seus professionals, promovent una cultura d’innovació dins i fora de l’organització i contribuint activament al benestar social, al desenvolupament sostenible i aportant valor afegit als nostres clients i altres grups d’interès.

VISIÓ

Perseguim una vocació de lideratge ens serveis integrals d’enginyeria, aportant solucions òptimes i innovadores amb garantia de qualitat, a través del treball eficient, responsable i respectuós amb les persones i el medi ambient, y col·laborant amb la sostenibilitat i millora contínua de l’entorn.

VALORS

 • Responsabilitat individual
 • Treball en equip
 • Compromís de millora
 • Responsabilitat empresarial
 • Respecte als nostres clients i col·laboradors
 • Respecte pel medi ambient
 • Compliment de la legislació vigent
 • Orientació a la satisfacció del client
 • Actuar amb integritat i ètica en el desenvolupament del nostre treball

POLÍTICA DE QUALITAT, MEDI AMBIENT, I+D+i I SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SL compartint les polítiques de SGC, SGMA, SGIDI i SST volent mantenir i reforçar les seves posicions en el sector de l’enginyeria, l´arquitectura i control de qualitat, aportant solucions amb garantia de qualitat i innovadores, amb treball eficient, responsable i preventiu amb la contaminació i les persones per respondre amb èxit a les necessitats dels nostres clients i mercats.

Amb la definició d'aquesta política de Qualitat, Mediambient, IDi i SST, BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SL es compromet a orientar totes les seves activitats a la consecució d'un únic principal objecte:

LA SATISFACCIÓ DEL CLIENT AMB QUALITAT, RIGOR I INDEPENDENCIA

Per avalar aquests compromisos, BAC, estableix, documenta i manté un Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient en base als requisits de les normes:

 • Certificat de Sistema de Gestió de la I+D+I segons la norma UNE 166002:2014
 • Certificat de Sistema de Gestió de la Qualitat segons la norma: UNE-EN ISO 9001:2015
 • Certificat de Sistema de Gestió Ambiental segons la norma: UNE-EN ISO 14001:2015
 • Sistemes de gestió de la seguretat i salut en el treball UNE-EN ISO 45001:2018
 • BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP S.A.S. a Colòmbia amb seu a carrera 29C N° 77- 55 Bogotà D.C compta amb acreditació ONAC, vigent a la data, amb codi d’acreditació 15-LAB-001 sota la norma ISO/IEC 17025:2017
 • Certificació en Inspecció, Control de les instal·lacions, tancs, oleoductes i equips de refineries petroquímiques per l’AEQST.

empreses del grup