Reducción del impacto ambiental y sostenibilidad son la bandera de este edificio

Compromesos amb la sostenibilitat i la reducció d’impacte ambiental

La reducció de l'impacte en el disseny i construcció d'edificis és un dels principals reptes als quals ens enfrontem a curt termini, i l'Edifici Castellana 69 es convertirà en un referent a nivell nacional.

Heatherwick Studio + CLK architects +  BAC Engineering Consultancy Group ha estat el guanyador del concurs convocat per El Corte Inglés per a la projecció i execució de l’edifici Castellana 69, que es convertirà en una icona de sostenibilitat social i mediambiental.

Situat a prop de la botiga insígnia d’El Corte Inglés al Passeig de la Castellana, està previst que la construcció de l’edifici, de gairebé 15.000 metres quadrats, s’iniciï a principis de 2022 i finalitzi el 2024.

Demostrant un sòlid compromís amb el medi ambient i la creença que el gran disseny fa que les ciutats siguin més habitables, Castellana 69 promou la sostenibilitat tant social com ambiental. Això es plasma a la façana innovadora i el “cor verd” central, proporcionat per un pati dins de l’edifici, ple d’arbres i plantes per portar la natura a centre de el lloc de treball i la ciutat.

Aquest enfocament es veu amplificat per l’elecció de materials saludables i sostenibles, tecnologia avançada i per l’aprofitament dels recursos naturals. Els panells solars a l’edifici produiran més energia de la que consumeix l’edifici i aquest finalment es convertirà en zero carboni net. A més, la quantitat de carboni incorporat utilitzat en la construcció serà una fracció d’un edifici d’oficines tipus.

Un altre objectiu és humanitzar el lloc de treball creant un entorn inspirador i estimulant i proporcionant flexibilitat organitzativa que respongui a les demandes de la societat de nous patrons de treball. El disseny aprofita al màxim el clima local amb un flux continu d’espais socials i de treball interiors a exteriors.

Estado actual de las obras del centro deportivo Serradells

Avancen les obres de reconstrucció del Centre Esportiu Serradells

Les instal·lacions del Centre Esportiu Serradells es van veure afectades per un incendi al novembre de 2018

es obres de reconstrucció del Centre Esportiu Serradells, situat a Andorra, avancen a bon ritme. Part de les instal·lacions es van veure afectades per un incendi a la fi de 2018, i BAC, juntament amb Adserà Group Arquitectura & Enginyeria, han estat els encarregats del Projecte de reconstrucció i la Direcció de les Obres.
En aquests moments s’estan desenvolupant les tasques de decapatge i posterior aplicació de la protecció sobre l’estructura metàl·lica que sustentarà la coberta de la piscina, tasca que està realitzant LOCUB S.A.

Circuito de pruebas de conducción segura

BAC inicia la formació per a una conducció segura i eficient

Aquest cap de setmana s'ha realitzat un curs de conducció segura i eficient, per part d'un primer equip de BAC, a l’Advanced Driving Center del RACC situat en el Circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló.

Dins de la campanya de formació contínua i millora en els nostres processos i la seva seguretat, s’ha llançat aquesta formació per al personal de BAC que utilitza el cotxe en el seu dia a dia com a eina de treball.

El curs s’ha realitzat dins del marc de Prevenció de Riscos Laborals de BAC, l’objectiu principal del qual és el d’obtenir els coneixements teòrics i pràctics en prevenció d’accidents de trànsit i així acostar-nos al risc zero i màxima seguretat per a tots els desplaçaments, i conscienciar de com amb una conducció eficient es pot aconseguir reduir les emissions generades en vehicles de combustió i reduir el consum.

Segons els responsables de formació del curs, s’ha calculat que dins del col·lectiu que ha realitzat el curs, hi ha hagut una reducció d’un 19% de la sinistralitat, i una reducció de consum de combustible del 18%.

RACC Advanced Driving Center, Circuit de Barcelona-Catalunya

Trabajo-de-campo-caudales-ambientales-web

Cabals ambientals, una urgència per als nostres rius

Des de BAC, juntament amb Sorelló i Engisic estem realitzant un estudi per a determinar el cabal circulant òptim i millorar la diversitat biològica i d'hàbitats de diferents trams de rius catalans, projecte dirigit per la Agència Catalana de l’Aigua

Els rius són ecosistemes en els quals gran varietat d’éssers vius desenvolupen els seus cicles vitals. En els rius podem trobar peixos, però també larves d’insectes, mol·luscos com les cloïsses o caragols d’aigua dolça, ocells, mamífers com les llúdries o amfibis com les granotes i els tritons. També diferents tipus de plantes i algues adaptades a viure en aquest ambient.

Els diferents organismes que habiten els rius tenen necessitats particulars de substrat (fons arenosos, fons pedregosos…) i de cabal, és a dir de quantitat d’aigua i la seva velocitat, per a poder desenvolupar els seus cicles de vida. La combinació de tipus de substrats i quantitat i velocitat d’aigua és el que anomenem hàbitats i aquests hàbitats condicionen quines espècies ens podrem trobar en un tram de riu. Per exemple, les truites necessiten corrents ràpids, fredes i substrats pedregosos per a poder capturar a les seves preses i poder posar els seus ous. Per contra, les carpes prefereixen aigües més tranquil·les i fons fangosos. Alguns insectes, com els tricòpters, necessiten corrents d’aigua ràpides per a poder recol·lectar l’aliment arrossegat pel corrent, mentre que els caragols d’aigua dolça prefereixen aigües més calmades. Llavors, com més diversos siguin els hàbitats en un riu, més diversitat de plantes i animals tindrem, és a dir, de més biodiversitat disposarem.

Per desgràcia hi ha diferents factors que afecten el cabal dels rius, i per tant a la diversitat d’hàbitats. El canvi climàtic, està alterant la periodicitat de les pluges alhora que altera la seva intensitat i això afecta a la quantitat d’aigua que porten els rius. D’altra banda algunes activitats humanes com la creació d’assuts per a reg o rescloses per a diferents usos, en retirar aigua del riu o embassar-la, també alteren el règim natural d’aigua que han de portar els rius. Aquestes estructures disminueixen la quantitat d’aigua que circula pel riu o la seva velocitat i això afecta a la diversitat d’hàbitats que esperaríem trobar en un tram de riu, alhora que empobreix la diversitat d’espècies.

Larva-tricoptero-1
Larves de tricòpter

Cangrejo-de-rio-1
Cranc de riu

Per desgràcia hi ha diferents factors que afecten el cabal dels rius, i per tant a la diversitat d’hàbitats. El canvi climàtic, està alterant la periodicitat de les pluges alhora que altera la seva intensitat i això afecta a la quantitat d’aigua que porten els rius. D’altra banda algunes activitats humanes com la creació d’assuts per a reg o rescloses per a diferents usos, en retirar aigua del riu o embassar-la, també alteren el règim natural d’aigua que han de portar els rius. Aquestes estructures disminueixen la quantitat d’aigua que circula pel riu o la seva velocitat i això afecta a la diversitat d’hàbitats que esperaríem trobar en un tram de riu, alhora que empobreix la diversitat d’espècies.

Per assegurar un màxim de biodiversitat les Confederacions Hidrogràfiques i agències ambientals estableixen els cabals ambientals. Com hem dit, la combinació de tipus de substrats i quantitat i velocitat d’aigua condicionen els hàbitats i quines espècies ens podrem trobar en un tram de riu. Els cabals ambientals pretenen assegurar que pel riu circuli una quantitat suficient d’aigua per a assegurar diversitat d’hàbitats i així permetre que la major quantitat possible d’espècies puguin desenvolupar els seus cicles vitals, al mateix temps que es garanteixen els usos humans de l’aigua.

En l’estudi “Assistència tècnica prèvia a la redacció del pla de gestió i el programa de mesures del tercer cicle de planificació hidrològica: Seguiment de la implantació de cabals ambientals i revisió de cabals per a pròxims cicles de planificació” encarregat per l’Agència Catalana de l’Aigua i dirigit per BAC al costat de les empreses Sorelló i Engisic tenim per objectius:

  • l’actualització dels estudis tècnics per a la determinació del règim de cabals ambientals en les conques internes de Catalunya
  • el seguiment dels efectes de la implantació de cabals ambientals en la quantitat d’organismes aquàtics i la diversitat d’espècies.

Per a això, un equip de biòlegs i enginyers desenvolupen treball de camp per a determinar el cabal circulant, la diversitat d’hàbitats i la diversitat biològica en diferents trams de rius catalans i realitzen estudis estadístics per a determinar com els cabals ambientals incrementen la diversitat d’hàbitats i afavoreixen la diversitat d’espècies i l’abundància d’organismes.

Estudio-caudales-ambientales-ACA-web-1
Tram en estudi

Recuperacion-espacios-naturales

BAC treballa en la recuperació d’espais naturals

La recuperació d’espais naturals i la conservació de la biodiversitat és un repte global que requereix l’esforç de tothom.

Gràcies als seguiments d’obra 360º podem veure el resultat de les obres del Projecte d’arranjament del tram baix de la Riera d’en Font  a Mongat, on BAC Enginnering Consultancy Group ha portat l’Assistència Tècnica a la Direcció Facultativa.

El projecte ha estat redactat i executat per l’AMB, amb Eurocatalana com contractista, i ha tingut com principals objectius la millora de l’accessibilitat de l’àmbit, la consolidació de l’ús lúdic del parc existent i la intensificació del caràcter fluvial de la riera, actualment molt desnaturalitzat. 

Com a obres principals, cal destacar la millorar del drenatge de l’àmbit (construint  basses a peu de talús i cunetes verdes), la construcció d’una grada a l’explanada superior multi ús del parc i la millora de la zona de jocs infantils i àrees d’estada.

També  s’ha recuperat la identitat d’un sistema hídric com el d’una riera estacional, transició entre dos ambients (fluvial i salino) amb la plantació d’espècies adaptades a climes salins com són  Salix purpurea, Vitex  agnus-castus, Casuarian equisetifolia, Parkinsonia aculeata o Tamarix gallica; i espècies fluvials, com  Populus alba i nigra, Fraixinus angustifolia i Celtis australis,  entre altres.

L’assistència tècnica a la Direcció d’Obra l’ha portatr l’Oscar Bustos, amb el recolzament d’en Pablo Eito pels treballs de jardineria i reg.  Us animem a apropar-vos-hi i gaudir d’aquest espai verd tant proper a la platja.

Si no podeu anar-hi, us deixem aquí un enllaç per veure el parc amb perspectiva 360º

Complejo-Hospitalario-Albacete

BAC participa en l’ampliació i reforma del Complex Hospitalari Universitari d’Albacete

Les obres d'ampliació i reforma del Complex Hospitalari són finançades pel Servei de Salut de Castella – La Manxa i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

El Servei de Salut de Castella – La Manxa, ha adjudicat a BAC en UTE amb Bureau Veritas el contracte de serveis per al “Control de qualitat de les obres d’ampliació i reforma del Complex Hospitalari Universitari d’Albacete”.

Els treballs que comprèn el control de qualitat, abasten els següents apartats:

  • Control de recepció en obra dels productes, equips i sistemes que se subministrin a les obres
  • Control d’execució de l’obra
  • Control de l’obra acabada que inclou les proves finals de posada en funcionament de les instal·lacions, en relació amb la normativa i reglaments d’obligat compliment i l’especificat en els diferents documents de Projecte.

Aquesta inversió està cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, a través del Programa Operatiu FEDER de Castella-la Manxa 2014-2020.