Obra civil

obra civil

Serveis

 • Consultoria
 • Estudis de viabilitat i informatius
 • Redacció de projectes de traçat
 • Redacció de Projectes Constructius
 • Assistències tècniques d’obra
 • Projectes de manteniment i rehabilitació de ferms
 • Projectes de senyalització
 • Supervisió i seguiment de projectes
 • Coordinacions de seguretat i salut
 • Desenvolupament de software tècnic
 • Gestió del manteniment d’infraestructures
 • Enginyeria de processos i creació de solucions

Àmbits:

Enginyeria del transport

 • Carreteres
 • Ferrocarril
 • Aeroports

Hidràulica i sanejament

 • Centrals hidroelèctriques i preses
 • Recs
 • Xarxes Urbanes
 • Abastiment i clavegueram
 • Depuradores

Obres marítimes

 • Disseny de dics i pantalans
 • Anàlisis de models a escala
 • Ports

Enginyeria Urbana

 • Urbanitzacions
 • Smart City
 • Estudis de resiliència