Porta-trinitat-huella-cabono-0-portada

Porta Trinitat, un edifici de petjada de carboni 0

BAC ha realitzat el projecte d'estructures i està duent a terme la direcció de les obres de l'edifici, considerat un dels exemples més recents de sostenibilitat i petjada de carboni 0.

L’edifici Porta Trinitat s’ha convertit en un clar exemple de cap a on s’ha d’enfocar l’arquitectura, dissenyant i construint edificacions sostenibles i el consum d’energia de les quals sigui nul.

L’edifici, de quatre plantes, tindrà dos patis i s’urbanitzarà la seva part exterior. Està pensat per a l’ús administratiu i cultural i inclourà una sala d’actes pública amb 170 butaques. En la primera planta hi haurà les dependències de l’Àrea de Serveis Socials, mentre que el casal de barri es construirà en la segona planta, amb espais de coworking, sales de reunions i magatzems. La tercera planta de l’edifici es destinarà a espais polivalents.

A nivell d’usos, a part de centre de serveis socials i el casal d’entitats, l’equipament inclourà el Punt d’Informació i Atenció a la Dona (PIAD) de Porta Trinitat. El conjunt contribuirà a millorar l’espai públic del barri i a dotar-lo dels equipaments comunitaris necessaris.

Amb l’eix vertebrador del projecte centrat en el disseny d’un edifici de consum d’energia gairebé nul nZEB, es projecta una estructura que s’identifica amb aquesta filosofia, dissenyant un sistema mixt d’acer i fusta que permet un muntatge roscat i que garanteix una construcció en sec.

El sistema estructural es defineix amb la presència de 4 pòrtics metàl·lics amb unes llums de 10 metres. Aquests pòrtics es disposen de manera simètrica i en el sentit longitudinal de la planta. Sobre ells es donen suport a les plaques de fusta laminada i secció nervada que defineix els sostres i alhora actuen com a diafragma horitzontal.

La fonamentació és superficial a base de sabates i pous en determinats punts de la parcel·la i s’ha compatibilitzat amb el sistema de pous canadencs que permet produir l’intercanvi de temperatura entre l’aire i el terreny que els embolica, aconseguint aproximar de manera natural la temperatura de l’aire exterior a una zona més pròxima a la de confort, reduint així l’aportació del sistema de climatització.

Promotor: Districte de Sant Andreu

Arquitecte: hazarquitectura

Fotos i renders: hazarquitectura

Compartir: