Assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu del regadiu Algerri-Balaguer, sector C

Previous
Next

  • CLIENT: REGS DE CATALUNYA.
  • PAÍS: Espanya
  • PERÍODE: 2008
  • ÀREA: Energia i medi ambient
  • CATEGORIA: Energia i Medi ambient , Hidràulica i sanejament