Assistència tècnica per a la redacció de l’estudi informatiu de la Línia Orbital Ferroviària (LOF). Tram: Granollers – Mataró.

Previous
Next

  • CLIENT: IFERCAT
  • PAÍS: Espanya
  • PERÍODE: 2008
  • ÀREA: Obra civil
  • CATEGORIA: Ferrocarril i metro