Assistència tècnica per a la redacció de l’estudi informatiu relatiu a la implementació del tren-tramvia de les Terres de Lleida.

Previous
Next

  • CLIENT: IFERCAT
  • PAÍS: Espanya
  • PERÍODE: 2010
  • ÀREA: Obra civil
  • CATEGORIA: Ferrocarril i metro