Consultoria per a la realització d’estudis i dissenys pels macroprojectes del municipi de Funza.

Previous
Next

  • CLIENT: ALCALDIA DE FUNZA
  • PAÍS: Colombia
  • PERÍODE: 2017 – en execució
  • ÀREA: Edificació
  • CATEGORIA: Centres culturals