Control de qualitat, auscultació i comissioning agent de la seu corporativa Cuatrecasas

  • CLIENT: Diagonal 191
  • PAÍS: Espanya
  • PERÍODE: 2014 – 2016
  • ÀREA: Control de qualitat
  • CATEGORIA: Corporatiu