Control de qualitat a l’Edifici Torre COPISA

Previous
Next

  • CLIENT: Copisa
  • PAÍS: Espanya
  • PERÍODE: 2005 – 2007
  • ÀREA: Control de qualitat
  • CATEGORIA: Control de qualitat , Corporatiu