Control de qualitat a l’elevació de la calçada. Autoterminal del Port de Barcelona

Previous
Next

  • CLIENT: Autoridad Portuaria de Barcelona (UTE APT)
  • PAÍS: Espanya
  • PERÍODE: 2010 – 2011
  • ÀREA: Control de qualitat
  • CATEGORIA: Carreteres , Control de qualitat , Estructures