Desmuntatge i reposició de bigues al pontó de Phosboucraa a Marroc

Previous
Next

  • CLIENT: BARDERA MAROC
  • PAÍS: Marroc
  • PERÍODE: 2012
  • ÀREA: Obra civil
  • CATEGORIA: Estructures , Obres marítimes