Estudi de disseny tècnic per a la construcció de la carretera d’Unduavi a Chulumani

Previous
Next

  • CLIENT: Administración Boliviana de Carreteras
  • PAÍS: Bolivia
  • PERÍODE: 2016 – 2017
  • ÀREA: Obra civil
  • CATEGORIA: Carreteres