Estudi de materials i caracterització 3D de la Plaça de Toros La Real de San Carlos

Previous
Next

  • CLIENT: Intendencia de Colonia Sacramento
  • PAÍS: Uruguai
  • PERÍODE: 2015
  • ÀREA: Control de qualitat
  • CATEGORIA: Centres culturals