Estudi estructural i auscultació de l’edifici Palau Bures

Previous
Next

  • CLIENT: Generalitat de Catalunya – Patrimoni
  • PAÍS: Espanya
  • PERÍODE: 2010
  • ÀREA: Control de qualitat
  • CATEGORIA: Centres culturals , Control de qualitat , Rehabilitació