Estudis i dissenys dels quatre projectes que composen “l’IDU Parqueaderos”

Previous
Next

  • CLIENT: METROVIVIENDA
  • PAÍS: Colombia
  • PERÍODE: 2015
  • ÀREA: Edificació
  • CATEGORIA: Residencial