Fàbrica d’estudis i dissenys I: vies, edificacions i urbanisme

Previous
Next

  • CLIENT: FONADE
  • PAÍS: Colombia
  • PERÍODE: 2013-2015
  • ÀREA: Edificació , Obra civil
  • CATEGORIA: Carreteres , Enginyeria urbana , Estructures